Brussel in kaarten

Het Brussels Hoofdstelijk Gewest bestaat uit 19 gemeenten en 724 statistische
buurten. Afhankelijk van de gegevensbron, werken we met statistieken op niveau van het gewest, de gemeenten of de statistische buurt.

19 gemeenten

De eerste kaart geeft de grenzen van de 19 gemeenten weer.
Elke gemeente heeft een NIScode en een postcode, behalve Brussel-stad, waar op basis van de postcode een onderscheid kan worden gemaakt tussen 1000 Brussel, Laken (1020), Neder-Over-Heembeek (1120) en Haren (1130).

724 statistische buurten

Een statistische buurt is de kleinste administratieve eenheid waarvoor er socio-economische en administratieve gegevens beschikbaar zijn. Elke gemeente kan worden onderverdeeld in meerdere statistische buurten. De gegevens per statistische buurt laten toe de intergemeentelijke verschillen zo goed mogelijk te vatten. In 2002 telt een buurt gemiddeld 1350 inwoners. Een statistische buurt mag niet worden verward met de gewone betekenis die men geeft aan wijken of buurten, die in de ogen van de bewoners en de gebruikers, vaak slechts vaag afgelijnd zijn.

De statistische buurten en hun code worden weergegeven op de tweede kaart . De code, de benaming, de bevolking en de bevolkingsdichtheid van elke buurt zijn opgenomen in bijgevoegd document (lijst buurten).

Het is mogelijk om op te zoeken tot welke statistische buurt een adres behoort via de website van geoloc (http://geowebgis.irisnet.be/webgis/). U kan er straten en huisnummers in het Brussels Gewest opzoeken. De code en de naam van de statistische buurt kunnen worden opgevraagd via de info-knop.

118 wijken

Aangezien gemeenten vaak te heterogeen zijn voor interessante analyses en de statistische buurten soms te klein voor bepaalde gevoelige gegevens, werden in het kader van een wijkmonitoringproject van het Brussels Gewest 118 wijken afgebakend (118 woonwijken; 6 industriegebieden en stations; 18 groene zones en 3 kerkhoven).

Wijkmonitoring is een dynamisch en interactief opvolgingsinstrument voor de wijken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. De bedoeling van de Wijkmonitoring is het ter beschikking stellen van een selectie indicatoren die de dynamiek binnen en de verschillen tussen de wijken van het Brussels Gewest aantonen. Interactieve kaarten, tabellen en grafieken illustreren de toestand van de wijken voor verschillende thema's: demografie, arbeidsmarkt, huisvesting, enz.

Wijkmonitoring wordt gecoördineerd door het Brussels Instituut voor Statistiek en Analyse (BISA).

De grenzen van deze wijken vallen steeds samen met de grenzen tussen statistische buurten. Sommige wijken spreiden zich wel uit over verschillende gemeenten. Hierbij vindt u een overzicht van de wijken: een kaart, een lijst van de wijken en een lijst die de link tussen de statistische buurt en de wijken weergeeft.

Referentiekaart

Hier vindt u een refentiekaart van het Brussels Gewest.

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Brussel in kaarten  
Verdeling van politieke bevoegdheden inzake gezondheid en welzijn  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten