Distribution of political authority in health and social matters

In the following pages, you will find more information on the distribution of political authority in health and social matters:

Institutional context

Personal matters

Exercising of powers in the area of personal matters in Brussels

An overview of Brussels institutions

Current composition of the Brussels institutions

Some examples of competences relative to health and welfare matters

Summary (diagram)


We used the following sources for the writing of this synthesis:

Website van het Centre de recherche et d'information socio-politiques CRISP: www.crisp.be

Bijzonderheden over de Brusselse instellingen, in: Vande Lanotte,J., Bracke,S., Goedertier,G., België voor beginners. Wegwijs in het Belgisch Labyrinth. Die Keure, 2007, pp. 158-162.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, De persoonsgebonden materies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 1999

Brussel en de hypothese van de defederalisering van de sociale zekerheid. In: P. Cattoir, P. De Bruycker, H. Dumont, H. Tulkens, E. Witte (Red.). Autonomie, solidariteit en samenwerking. Enkele belangen van het Belgisch federalisme in de 21ste eeuw. Larcier, 2002, pp. 265-303.

 

 

print
Home  
News archive  
Who are we?  
Brussels Context  
Mapping Brussels  
Distribution of political authority in health and social matters  
Health  
Poverty  
Indicators  
Publications  
Newsletter  
Projects