Verdeling van politieke bevoegdheden inzake gezondheid en welzijn in Brussel

Op onderstaande pagina's vindt u meer informatie over de verdeling van de politieke bevoegdheden inzake gezondheid en welzijn.

Belgisch institutioneel kader

De persoonsgebonden aangelegenheden

Uitoefening van de persoonsgebonden aangelegenheden in Brussel

Overzicht van de Brusselse instellingen

Huidige samenstelling van de Brusselse instellingen

Enkele voorbeelden van de bevoegdheden inzake gezondheid en welzijn

Samenvattend schema


Voor het  opstellen van deze synthese deden we beroep op de volgende documenten:

Website van het Centre de recherche et d'information socio-politiques CRISP: www.crisp.be

Bijzonderheden over de Brusselse instellingen, in: Vande Lanotte,J., Bracke,S., Goedertier,G., België voor beginners. Wegwijs in het Belgisch Labyrinth. Die Keure, 2007, pp. 158-162.

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, De persoonsgebonden materies in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, 1999

Brussel en de hypothese van de defederalisering van de sociale zekerheid. In: P. Cattoir, P. De Bruycker, H. Dumont, H. Tulkens, E. Witte (Red.). Autonomie, solidariteit en samenwerking. Enkele belangen van het Belgisch federalisme in de 21ste eeuw. Larcier, 2002, pp. 265-303. 

 

 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Brussel in kaarten  
Verdeling van politieke bevoegdheden inzake gezondheid en welzijn  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten