Huidige samenstelling van de Brusselse instellingen

Onderstaand schema toont een overzicht welke ministers en staatssecretarissen voor de regeerperiode 2014-2019 in de verschillende Brusselse executieven zetelen, met een bijzondere aandacht voor de bevoegdheidsverdeling inzake gezondheid en welzijn.

De Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bestaat uit minister-president R. Vervoort, ministers C. Frémault, P. Smet, G. Vanhengel, et D. Gosuin, en staatssecretarissen B. Debaets, C. Jodogne en F. Laanan

Het Verenigd College van de GGC bestaat uit de vier ministers van de Brusselse Regering: Collegeleden D. Gosuin en G. Vanhengel zijn bevoegd voor het gezondheidsbeleid, Collegeleden P. Smet en C. Fremault voor bijstand aan personen. Het Verenigd College wordt voorgezeten door R. Vervoort die slechts een raadgevende stem heeft.

De Colleges van de COCOF en de VGC zijn respectievelijk samengesteld uit de ministers en staatssecretarissen van de Franse en Nederlandse taalgroep.
Voor de COCOF is de C. Jodogne bevoegd voor het gezondheidsbeleid en Collegelid C. Fremault voor “action sociale”. 
In de VGC is Collegelid B. Debaets bevoegd voor Gezondheid.

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Brussel in kaarten  
Verdeling van politieke bevoegdheden inzake gezondheid en welzijn  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten