Demografische context van het Brussels Gewest

BRONNEN

De bevolkingsgegevens zijn afkomstig uit het Rijksregister die de informatie uit de gemeentelijke bevolkingsregisters centraliseert. Dit Rijksregister wordt beheerd door de Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie van de Federale Overheidsdienst Economie.

LIJST VAN JAARLIJKSE INDICATOREN


(1) Bevolkingsstructuur naar leeftijd en geslacht
:

Bevolkingsstructuur naar leeftijd en geslacht, Brussels Gewest, 1998 en 2008

(2) Evolutie van de bevolking:

Evolutie van de demografische indexen, Brussel, 1998-2008

(3) Brussel, een multiculturele stad:

Bevolkingsstructuur Belgische en niet-Belgische bevolking, Brussels Gewest, 01/01/2008


MEER INDICATOREN

In volgende documenten kan de lezer een gedetailleerde beschrijving van de demografische context van het Brussels Gewest terugvinden.

Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010: Hoofdstuk 1 van het eerste deel biedt een gedetailleerde omschrijving van de Brusselse bevolking: de evolutie over een periode van 20 jaar, de leeftijds- en geslachtsstructuur, multiculturaliteit, de types huishoudens, het geboorte- en sterftecijfer, de levensverwachting, het natuurlijk en migratiesaldo.

Welzijnsbarometer (jaarlijkse editie sinds 2005): jaarlijks een beknopte update van de demografische context (evolutie van de bevolking, bevolkingsstructuur naar leeftijd en geslacht, soorten huishoudens en multiculturaliteit)

Welzijns- en gezondheidsatlas van Brussels-Hoofdstad 2006: Gedetailleerde beschrijving van de Brusselse bevolking per statistische buurt en kruising van verschillende kenmerken op basis van de Algemene socio-economische enquête 2001 (leeftijds- en geslachtsstructuur, bevolkingsgroei, natuurlijke aangroei, migratiebewegingen, verhuisintensiteit, huishoudensstructuur en multiculturaliteit)

Gemeentelijke fiches voor de analyse van lokale statistieken in het Brussels Gewest: een gedetailleerde omschrijving van de demografische context van de 19 Brusselse gemeenten

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Mortaliteit  
Perinataliteit  
Screening borstkanker  
Vaccinaties van kinderen  
Armoede  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten