Indicatoren met betrekking tot de screening van borstkanker

BRONNEN

De belangrijkste gegevensbron bestaat uit de gegevens die verzameld werden door het Brussels Coördinatie Centrum voor Borstkankeropsporing (Brumammo) bij de  Brusselse radiologische eenheden.


ANDERE GEGEVENSBRONNEN

Kankerregister

Overlijdensformulieren

Nationale Gezondheidsenquête (Wetenschappelijk Instituut
Volksgezondheid)

Intermutualistisch Agentschap (IMA/AIM)


LIJST VAN JAARLIJKSE INDICATOREN

Update: november 2015

Incidentie van borstkanker naar leeftijd bij Brusselse vrouwen, 2004-2012

Jaarlijkse borstkankersterfte bij Brusselse vrouwen naar leeftijd, 1998-2013

Jaarlijks aantal uitgevoerde mammotests bij Brusselse vrouwen  van 50-69 jaar naar woongemeente van de vrouw, 2003-2013

Jaarlijks aantal uitgevoerde mammotests bij Brusselse vrouwen van 50-69 jaar naar leeftijd, 2003-2013

Dekkingsgraad van de mammotest (MMT) bij Brusselse vrouwen van 50-69 jaar naar ronde en woongemeente van de vrouw, 2003-2012

Dekkingsgraad van de mammotest (MMT) bij Brusselse vrouwen van 50-69 jaar naar ronde en leeftijdscategorie, 2003-2012

Aandeel positieve mammotests en heroproepingsgraad bij Brusselse vrouwen van 50-69 naar ronde, 2003-2013

Termijn tussen de mammotest en de verzending van de resultaten naar de radiologie-eenheid bij Brusselse inwoners van 50-69 jaar in, per jaar, 2003-2013


MEER INDICATOREN

In volgende documenten kan de lezer een gedetailleerde beschrijving, diepgaandere analyses (kruising van verschillende indicatoren) en uitleg bij de indicatoren met betrekking tot het programma voor borstkankeropsporing:

Dossier 2015/3: Vierde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2009-2013)

Dossier 2012; Derde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2003-2010)

Een poster over borstkankerscreening in het Brussels Gewest

Ter gelegenheid van het 5e Internationaal Epidemiologie Congres, georganiseerd door ADELF (Association des épidémiologistes de langue française), EPITER (Association pour le développement de l'épidémiologie de terrain), en l'ESP/ULB (Ecole de Santé Publique de l'Université Libre de Bruxelles) in Brussel in september 2012, presenteerde het Observatorium een poster met als titel: “Gekruiste ruimtelijke analyses van gegevens uit verschillende medisch-administratieve routinebronnen voor de evaluatie van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest”.

Vanuit de vaststelling dat de cijfers met betrekking tot borstkankerscreening in het Brussels Gewest ongelijkheden vertonen tussen de gemeenten, lag de doelstelling van deze analyse in het helpen begrijpen van en ingrijpen op deze ongelijkheden. Verschillende factoren die een invloed kunnen hebben op borstkanker en de screeningspraktijk werden door middel van kaarten en grafieken in beeld gebracht, door verschillende hypotheses te onderzoeken en een beroep te doen op verschillende routinebronnen.

Deze analyse toont uiteindelijk aan dat de confrontatie van diverse gegevens uit medisch-administratieve routinebronnen het mogelijk maakt om een zekere logische samenhang in beeld te brengen van ruimtelijke verdelingen die, op het eerste zicht, paradoxaal lijken. Deze oefening geeft een illustratie van een van de methodes van integratie van gegevens die het Observatorium de mogelijkheid biedt om haar beleidsondersteunende rol uit te voeren.

U kan de poster hier consulteren (enkel in het Frans beschikbaar)
(om te ontdekken wat er achter de vraagtekens schuilt, volstaat het om er op te klikken)

Dossier 2008: Tweede evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (Periode : 2003-2004 en 2005-2006); activiteiten van het coördinatie centrum en de radiologische eenheden; wijze van deelname van de vrouwen aan het programma (uitnodigingen en voorschriften); termijnen van de uitvoering van de mammotests, van de lezingen en van het verzenden van de resultaten; resultaten van de mammotests (densiteit van de borsten, radiologische abnormaliteiten); concordantie en discordantie tussen lezers; follow-upgegevens.

Dossier 2007: Evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (Periode: juni 2002 tot december 2005); procesgegevens; activiteiten van het coördinatie centrum en de radiologische eenheden; wijze van deelname van de vrouwen aan het programma (uitnodigingen en voorschriften); termijnen van de uitvoering van de mammotests, van de lezingen en van het verzenden van de resultaten; resultaten van de mammotests (densiteit van de borsten, radiologische abnormaliteiten); concordantie en discordantie tussen lezers; follow-upgegevens.

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Mortaliteit  
Perinataliteit  
Screening borstkanker  
Vaccinaties van kinderen  
Armoede  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten