Mortaliteitsindicatoren

Hieronder vindt u de sterftecijfers van het Brusselse Gewest:

• De absolute aantallen, de ruwe en de gestandaardiseerde sterftecijfers worden
  berekend naargelang de specifieke indicator.

• De cijfers worden opgesplitst naar geslacht, leeftijd en jaar (of periode).

• De cijfers betreffen alle Brusselse inwoners vanaf hun geboorte (levendgeboren).

• Bij elke reeks tabellen werd een fiche met metadata toegevoegd.

• De gegevens zijn beschikbaar van 1998 tot 2014.

Update: november 2016

A. Mortaliteit

Mortaliteit naar geslacht en jaar

Mortaliteit naar leeftijd, geslacht en jaar

Mortaliteit (ruwe en direct gestandaardiseerde) naar gemeente, geslacht en periode


B Vroegtijdige mortaliteit

Vroegtijdige sterfte (< 65 jaar) naar geslacht en jaar

Vroegtijdige sterfte (< 65 jaar, ruwe en direct gestandaardiseerde) naar gemeente, geslacht en jaar


C Levensverwachting

Levensverwachting naar geslacht en periode


D. Doodsoorzaken

Sterfte per groep van doodsoorzaken, naar geslacht en jaar 
Indeling van doodsoorzaken gebaseerd op "samengevatte Europese lijst”  
(Jougla E. and Pavillon G., 2003. Amélioration de la qualité et de la comparabilité des statistiques de causes de décès. ADSP 42, 44-46 - PDF)

Zelfmoord in Brussel


BRONNEN 

De belangrijkste bron van deze gegevens zijn de statistische overlijdensformulieren. De gebruikte noemers zijn afkomstig van de populatiecijfers (rijksregister) gepubliceerd door Statistics Belgium (ADSEI).

MEER INDICATOREN

In volgende reeks documenten kan de lezer een gedetailleerde beschrijving, diepgaandere analyses (kruising van verschillende indicatoren) en uitleg bij de mortaliteitsindicatoren terugvinden:de Gezondheidsindicatoren 2010, de Mortaliteitsstatistieken 2003-2004, de Gezondheidsindicatoren 2004 en 2001.

De meest recente, de Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010, analyseert de gegevens voortkomende uit de statistische overlijdensformulieren van de jaren 1998 tot 2007 en geeft op basis hiervan een beschrijving van de indicatoren en hun evolutie in de tijd: sterftecijfer naar leeftijd, verschillen tussen mannen en vrouwen, levensverwachting naar geslacht, plaats van overlijden, voornaamste doodsoorzaken naar leeftijd, doodsoorzaken bij kinderen en adolescenten, vroegtijdige sterfte, sterfte door specifieke aandoeningen,  sterfte naargelang socio-demografische kenmerken als nationaliteit en sociaal-economische status.

De Mortaliteitsstatistieken in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2003-2004 actualiseren een aantal mortaliteitsindicatoren uit de Gezondheidsindicatoren 2004: algemene en vroegtijdige sterfte, oorzaakspecifieke sterfte, plaats van overlijden. Deze actualisatie wordt alleen verspreid via de website van het Observatorium.

Enkele mortaliteitsindicatoren zijn beschikbaar per woongemeente in volgende documenten:

Gemeentelijke fiches voor de analyse van lokale statistieken in het Brussels Gewest 2010 : fiches per gemeente met enkele mortaliteitsindicatoren per woongemeente van de overledenen (doodsoorzaken alle leeftijden, vroegtijdige mortaliteit) en vergelijking met het gewest voor de jaren 1998-2007

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Mortaliteit  
Perinataliteit  
Screening borstkanker  
Vaccinaties van kinderen  
Armoede  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten