Levensverwachting bij de geboorte

De levensverwachting bij de geboorte wordt geïnterpreteerd als het gemiddelde aantal jaren dat een pasgeborene kan verwachten te leven als hij, tijdens zijn hele leven, de zelfde sterfterisico's zou kennen als de sterfte risico's op elke leeftijd die gelden in het gegeven jaar. Deze gemiddelde levensduur is een fictieve maat die niet overeenkomt met de werkelijke situatie van een individu in de populatie, maar geeft een goede indicatie van het niveau van de gezondheidomstandigheden in het betrokken regio, voor het jaar waarin de berekening is opgemaakt.

Evolutie van de levensverwachting in het Brussels Gewest

Evolutie van de levensverwachting bij de geboorte in verstreken leeftijd, Brussels Gewest, 1999-2013

Evolution de l'espérance de vie à la naissance dans les tables en âges révolus, Région bruxelloise, 1999-2013

 

Bron: Statistics Belgium

Levensverwachting volgens het socio-economisch niveau

Voor de periode 2003-2007 verschilt de levensverwachting bij de geboorte naargelang het sociaal-economisch profiel van de verblijfsgemeente : tussen de armste en meer begoede gemeenten is er een verschil van levensverwachting van 3,4 jaar bij de mannen en van 3,1 jaar bij de vrouwen.

Bronnen

De gegevens van de evolutie van de levensverwachting zijn afkomstig van de website van Statistics Belgium

De levensverwachting volgens het socio-economische niveau wordt besproken in de Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest van 2010 p. 149 en volgende

 

Laatst gewijzigd op 26/11/2014

 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Mortaliteit  
Perinataliteit  
Screening borstkanker  
Vaccinaties van kinderen  
Armoede  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten