Perinatale gezondheidsindicatoren

BRONNEN

De statistische geboorteformulieren en de overlijdensformulieren van kinderen jonger dan 1 jaar of doodgeborenen vormen de belangrijkste gegevensbron.
Kind & Gezin en Office de la Naissance et de l'Enfance (ONE) beschikken eveneens over gegevens omtrent de perinatale periode.

LIJST VAN JAARLIJKSE INDICATOREN

Gegevens zijn beschikbaar van 1998 tot 2014

Update: oktober 2016

A. Geboorten

Levendgeborenen, Brussels Gewest (Rijksregister en statistische formulieren voor geboorten)

Totaal geboorten (Levend- en doodgeborenen), Brussels Gewest en per verblijfgemeente

Levendgeborenen, Brussels Gewest en per verblijfgemeente

Geboortecijfer, Brussels Gewest en per verblijfgemeente

B. Mortaliteit

Foetale en kindersterfte, Brussels Gewest

C. Morbiditeit

Vroeggeboorte, Brussels Gewest 

Frequentie van laag geboortegewicht, Brussels Gewest

Frequentie van meerlingen, Brussels Gewest

Frequentie van keizersnedes, Brussels Gewest

Verdeling van bevallingen resulterend in levendgeboorten naar leeftijd van de moeder, Brussels Gewest

D. Multiculturaliteit

Verdeling van bevallingen naar nationaliteit van de moeder bij bevalling, Brussels Gewest

E. Sociale ongelijkheden

Verdeling van bevallingen naargelang de inkomen uit werk van ouders, Brussels Gewest

Verdeling van bevallingen naargelang de familiale status van de moeder bij de bevalling, Brussels Gewest


MEER INDICATOREN

In volgende documenten kan de lezer een gedetailleerde beschrijving, diepgaandere analyses (kruising van verschillende indicatoren) en uitleg bij de perinatale gezondheidsindicatoren terugvinden:

Dossier 2015 - Geboren worden als Brusselaar - Perinatale gezondheidsindicatoren van de Brusselaars 2000-2012: analyse van de gegevens voortkomende uit de statistische geboorteformulieren en de overlijdensformulieren van kinderen jonger dan 1 jaar van de jaren 2000 tot 2012. Beschrijving van de indicatoren en hun evolutie in de tijd, internationale vergelijkingen, foeto-infantiele doodsoorzaken, verband tussen socio-demografische karakteristieken van de moeder en de perinatale gezondheid

Dossier 2008 - Perinatale gezondheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1998-2004: analyse van de gegevens voortkomende uit de statistische geboorteformulieren en de overlijdensformulieren van kinderen jonger dan 1 jaar van de jaren 1998 tot 2004: beschrijving van de indicatoren en hun evolutie in de tijd, internationale vergelijkingen, foeto-infantiele doodsoorzaken, verband tussen socio-demografische karakteristieken van de moeder en de perinatale gezondheid

Een aantal indicatoren uit het Dossier 2008 werden geactualiseerd in de Gezondheidsindicatoren 2010, die ook gegevens bevat over borstvoeding (K&G en ONE), een aantal neonatale screenings en vaccinanties, en over het bezoek aan preventieve structuren.

Enkele perinatale gezondheidsindicatoren per gemeente zijn beschikbaar in volgende documenten:

Gemeentelijke fiches voor de analyse van lokale statistieken in het Brussels Gewest 2010: fiches per gemeente met enkele perinatale gezondheidsindicatoren per woongemeente van de moeder (foeto-infantiele sterfte, vroeggeboorte en laag geboortegewicht, meerlingen, verloskundige interventies, socio-economisch profiel) en vergelijking met het gewest voor de jaren 2003-2007.

Indicatoren van sociale ongelijkheid in perinatale gezondheid werden eveneens opgenomen in volgende documenten:

Welzijnsbarometer 2013: percentage kinderen geboren in een 
huishouden zonder arbeidsinkomsten, sociale ongelijkheden in foeto infantiele sterfte (p.55)

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Mortaliteit  
Perinataliteit  
Screening borstkanker  
Vaccinaties van kinderen  
Armoede  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten