Evolutie van de Brusselse zelfmoordcijfers van 1998 tot 2011

Download de pdf:
Evolutie van de Brusselse zelfmoordcijfers van 1998 tot 2011 (pdf)

In 2011 werden er 149 overlijdens door zelfmoord geteld onder de Brusselaars, waarvan 100 mannen en 49 vrouwen. Dit cijfer bevat ook de zelfdodingen door inwoners van het Brussels gewest die plaatsvonden op het grondgebied van Vlaanderen of Wallonië. De zelfmoordcijfers per 100 000 inwoners liggen daarmee voor Brussel op 18,3 bij mannen en 8,4 bij vrouwen.

De Brusselse zelfmoordcijfers fluctueren van jaar tot jaar waardoor de evolutie altijd over meerdere jaren moet worden bekeken. Over een periode van 14 jaar is er een progressieve daling te zien van het aantal overlijdens door zelfmoord. Deze daling is meer uitgesproken bij de mannen dan bij de vrouwen

Zelfmoordcijfers bij Brusselaars
naar geslacht, 1998-2011
 (formaat jpg)

De dalende trend is terug te vinden in alle leeftijdscategorieën (met uitzondering van de zelfdodingen door inwoners jonger dan 20, waar ongeveer 3,5 gevallen jaarlijkse geregistreerd worden). Een meer gedetailleerde analyse over zelfdoding bij Brusselaars is terug te vinden in gezondheidsindicatoren 2010 (p 108 en volgende).

Zelfmoordcijfers bij Brusselse mannen
naar leeftijdscategorie, 1998-2011
(formaat jpg)

 Zelfmoordcijfers bij Brusselse vrouwen
naar leeftijdscategorie, 1998-2011
(formaat jpg)

Onderzoeken naar de vergelijkbaarheid van zelfmoordcijfers in verschillende landen hebben aangetoond dat deze niet met mekaar vergeleken kunnen worden. De oorzaken hiervan liggen enerzijds in de verschillende procedures bij een overlijdensaangifte (autopsie, opvolging bij politie en parket wanneer intentie niet duidelijk is, openbaarheid van de gegevens,...) en anderzijds bij de culturele of maatschappelijke aanvaarding van zelfmoord (stigma, verzekeringen,...). Over het algemeen zijn zelfmoordcijfers een onderschatting van het werkelijke aantal zelfmoorden, en dit voor alle landen. Bijkomende informatie hieromtrent is terug te vinden in de methodologische sectie van dossier zelfmoord 2003 en het artikel van Värnik en collegas over certificatie praktijken in acht europese landen. (Fulltext)

Gepubliceerd op 24/01/2014

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten