De mortaliteit voor het Brussels Gewest, update tot 2012

U vindt op de website van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn de laatste update van de mortaliteitsindicatoren voor het Brussels Gewest van 1998 tot 2012.

Deze sterftecijfers worden naar geslacht, naar leeftijd, per gemeente en per specifieke doodsoorzaak gegroepeerd.

Klik hier om de mortaliteitsindicatoren voor het Brussels Gewest (1998-2012) te bekijken.

Perinatale gezondheidsindicatoren voor het Brussels Gewest van 1998 tot 2011

Voor degene die de informatie zouden gemist hebben, de perinatale gezondheidsindicatoren voor het Brussels Gewest tot 2011 zijn nu beschikbaar. Daarnaast werden nog een aantal verbeteringen aangebracht. Voor elke indicator vindt u nu drie tabbladen:

Twee tabbladen met de naam van de indicator waarin de voornaamste cijfers worden weergegeven, respectievelijk van 2008 tot 2011 en van 1998 tot 2007.

Een tabblad Metadata met de kenmerken van de betreffende indicator en de gebruiksvoorwaarden.


De selectie van online indicatoren dekt het aantal geboortes en de geografische verspreiding, de foeto-infantiele mortaliteit, de morbiditeit, de multiculturaliteit en de sociale ongelijkheden van de Brussels geboorten.

Klik hier om de perinatale gezondheidsindicatoren (1998-2011) te bekijken.

" Nota's van het Observatorium "

Deze nieuwe collectie in het repertorium van het Observatorium heeft als doel bepaalde gegevens, verhelderingen of bedenkingen sneller te verspreiden en aldus, althans dat hopen we, de discussie te voeden.

De twee eerste nota's zijn:

2. Een geboorte definiëren. Definities van een geboorte en impact op de perinatale indicatoren in het Brussels Gewest.

Een geboorte definiëren. Definities van een geboorte en impact op de perinatale indicatoren in het Brussels Gewest (html) of PDF

1. Evolutie van de foeto-infantiele mortaliteit in het Brussels Gewest tussen 2000 en 2010

Evolutie van de foeto-infantiele mortaliteit in het Brussels Gewest tussen 2000 en 2010 (html) of PDF

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten