Welzijnsbarometer 2014 belicht voor het 10de opeenvolgende jaar armoede in het Brussels Gewest aan de hand van een reeks indicatoren

De armoede-indicatoren tonen dat een groot aantal Brusselaars leven in moeilijke omstandigheden. In een periode van een sterke demografische groei en de overdracht van bepaalde bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten, wordt het Brussels Gewest geconfronteerd met belangrijke uitdagingen op vlak van huisvesting, tewerkstelling, scholing, gezondheid en bijstand aan personen zoals aangetoond wordt door de indicatoren van deze Welzijnsbarometer.

Ongeveer een derde van de Brusselaars moet zien rond te komen met een inkomen onder de armoederisicogrens. Een vijfde van de Brusselse bevolking tussen 18 en 64 jaar is afhankelijk van een vervangingsinkomen of een bijstandsuitkering. Bijna vijf procent van de Brusselse bevolking tussen 18 en 64 jaar krijgt een (equivalent) leefloon en dit percentage is dubbel zo hoog bij de jongvolwassenen.  Een vijfde van de Brusselse bevolking is een niet-werkende werkzoekende en dit aandeel stijgt tot een derde onder de jongeren. In het Brussels Gewest verlaat één jonge man tussen 18 en 24 jaar op vier en één jonge vrouw op zes de school vroegtijdig, dit wil zeggen zonder diploma hoger secundair onderwijs. In het Brussels Gewest hebben kinderen die geboren worden in een huishouden zonder inkomen uit werk 1,5 keer meer risico om te sterven voor de leeftijd van één jaar.

Klik hier om de Welzijnsbarometer 2014 te bekijken 


De Welzijnsbarometer verschijnt jaarlijks en is een onderdeel van het Brussels Armoederapport,  zoals voorzien in de ordonnantie betreffende het armoederapport van 20 juli 2006.

De Welzijnsbarometer 2014 is eveneens beschikbaar in gedrukte versie en deze kan besteld worden door te mailen naar volgend adres: observat@ggc.irisnet.be

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten