Armoede en bestaansonzekerheid bij Brusselse vrouwen in de schijnwerpers

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn presenteert het thematisch onderdeel van het Brussels armoederapport 2014:
“Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest”.

Klik hier om het thematisch rapport 2014 "Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest" te bekijken

Klik hier om de Gekruiste blikken 2014 te bekijken

Het Thematisch rapport 2014 werd verwezenlijkt door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. Dit rapport benadert armoede en bestaansonzekerheid met een vrouwelijke bril. Door de participatie van vrouwen in armoede en bestaansonzekerheid en de participatie van hulpverleners die werken met deze doelgroep geeft het rapport een overzicht over moeilijkheden, drempels en ongelijkheden in verschillende levensdomeinen: financiële situatie, diverse vormen van activiteiten, opleiding en vorming huisvesting en gezondheid. Daarnaast worden ook de (levens)parcours van de vrouwen en de verschillende vormen van hulp die ze daarbij (al dan niet) krijgen geanalyseerd. Het rapport eindigt met enkele reflecties en visies van de vrouwen zelf over volgende vragen: 1) of een situatie van bestaansonzekerheid door vrouwen en mannen al dan niet anders wordt beleefd; 2) wat zij tegen een beleidsmaker zouden zeggen en welke
beleidsmaatregelen genomen zouden moeten worden.

De "Gekruiste blikken 2014", is een verzameling van bijdragen over de problematiek van armoede en bestaansonzekerheid bij vrouwen van diverse Brusselse koepelorganisaties, observatoria en referentiecentra.

Naast deze publicatie verscheen ook nog de Welzijnsbarometer 2014.

Klik hier om de Welzijnsbarometer 2014 te bekijken

Op 3 maart 2015 werd er een Rondetafel georganiseerd waarna er een “Synthese van deze Rondetafel” werd gepubliceerd.

Samen met het “Brussels actieplan armoedebestrijding” (nog te verschijnen) vormen deze vijf delen (Welzijnsbarometer, Brussels actieplan armoedebestrijding, Thematisch rapport en de Gekruiste blikken, de Synthese van de rondetafel) het volledige Brussels armoederapport 2014.

U kan de voorgaande Brusselse armoederapporten raadplegen en gratis downloaden van de website van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.

Een gedrukt exemplaar van het Thematisch rapport 2014 en de Gekruiste Blikken 2014 kan u bestellen door een mailtje te sturen naar Nahima Aouassar - naouassar@ccc.irisnet.be

Wij wensen u een aangename lectuur! 

De ploeg van het Observatorium voor Gezondheid
Studiedienst van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Contact :
Sarah LUYTEN
02/552 01 50
sluyten@ggc.irisnet.be
www.observatbru.be

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten