Synthese van de rondetafel van 3-3-2015 georganiseerd naar aanleiding van de publicatie “Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest”

De vijfde katern van het Brussels armoederapport 2014 is beschikbaar.

De rondetafel van 3 maart 2015 bracht verschillende personen samen in het Brussels parlement: Brusselse ministers bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen, de parlementsleden en hun vertegenwoordigers maar ook de lokale beleidsmakers, vertegenwoordigers van verenigingen en diensten die hebben meegewerkt aan het Thematisch rapport en andere sociale hulpverleners en vrouwen die met bestaansonzekerheid of armoede geconfronteerd worden en die eveneens meewerkten aan het Thematisch rapport. Op de agenda stonden de presentatie van het Thematisch rapport, de Welzijnsbarometer2 en tot slot een debat georganiseerd rond enkele bijdragen van de Gekruiste blikken en mogelijke beleidspistes.

U kunt het rapport terugvinden op onze website:
Synthese van de rondetafel - Brussels armoederapport 2014 - Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest

U kunt meer informatie en achtergrond over het Brussels armoederapport terugvinden op onze website:
Opvolging van de armoede in Brussel

! De synthese van de rondetafel is enkel digitaal beschikbaar.


afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten