Het vierde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2009-2013) is beschikbaar

Dit vierde evaluatierapport maakt het mogelijk om een stand van zaken op te maken van 11 jaar werking van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest.

Na de historiek van het programma en de epidemiologie van borstkanker in het Brussels Gewest in herinnering te hebben gebracht, is dit rapport gewijd aan een beschrijving van de resultaten van het programma (activiteiten, dekkingsgraad, termijn, kankerdetectiegraad) en van de kenmerken van de Brusselse vrouwen die deelnemen aan de screening. Tot slot bekijken we de belangrijke vooruitgang die geboekt is sinds het begin van het programma, de initiatieven die momenteel lopen en de uitdagingen die nog aangepakt moeten worden.

U kunt het rapport en de samenvatting terugvinden op onze website:

Vierde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2009-2013)

De samenvatting - Vierde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2009-2013) downloaden


U vindt op de website van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn de laatste update van de indicatoren met betrekking tot de screening van borstkanker voor het Brussels Gewest tot 2013.

Klik hier om de indicatoren met betrekking tot de screening van borstkanker voor het Brussels Gewest te bekijken.

Voor alle vragen met betrekking tot de inhoud van het rapport kunt u zich wenden tot David Hercot (dhercot@ggc.irisnet.be - tel: 02/552 01 81)

! Dit dossier is enkel digitaal beschikbaar.

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten