Werkaanbieding

Wetenschappelijk medewerker met werkervaring in het gebied van de volksgezondheid


De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zoekt voor haar studiedienst « Observatorium voor Gezondheid en Welzijn » een  wetenschappelijk medewerker met werkervaring in het gebied van de volksgezondheid

OVER HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN

Studiedienst van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest zijnde, heeft het Observatorium met name de opdracht om de noodzakelijke informatie te verzamelen, te verwerken en te verspreiden, om een afgestemd beleid mogelijk te maken aangaande de volksgezondheid en de strijd tegen de armoede op het grondgebied van het Brusselse Gewest. Zij waarborgt een beleidsondersteunende functie voor de politieke besluitvormers en de werkveldactoren op het domein van gezondheid en welzijn in het Brussels Gewest. De huidige ploeg is momenteel samengesteld uit 12 personen met multidisciplinaire en complementaire vaardigheden (artsen volksgezondheid, sociologen, psycholoog-statisticus, epidemioloog, sociaal geografe, politoloog, economiste en administratieve assistenten).
Voor meer informatie omtrent het Observatorium, zie www.observatbru.be , en omtrent de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, zie www.ccc-ggc.irisnet.be

ALGEMENE FUNCTIEBESCHRIJVING

De wetenschappelijk medewerker zal bijdragen aan de verwezenlijking van de opdrachten van het Observatorium op het domein van de volksgezondheid.
Dit houdt het volgende in:

methodologische ondersteuning bij de inzameling en verwerking van kwantitatieve gegevens in het tweetalig Brussels Hoofdstedelijk Gewest

kwantitatieve analyse van gegevensbestanden en uitschrijven van de vaststellingen en conclusies

gericht en beperkt literatuuroverzicht

bijdrage aan de verspreiding van de resultaten (redactie van rapporten, mondelinge presentaties)

Indien nodig een thematische synthese om het overheidsbeleid te oriënteren

deelname aan vergaderingen met de federale en gefedereerde entiteiten en actoren van het werkveld

opvolging wetenschappelijke studies

bijdragen aan het multidisciplinair werken van de ploeg (diverse taken)

PROFIEL

Opleiding

Masterniveau (bij voorkeur dokter in de geneeskunde of diploma van een medisch beroep), gespecialiseerd in volksgezondheid

Gewenste ervaring

ervaring/opleiding in volksgezondheid en/of epidemiologie

bekwaamheid en ervaring in statistische analyses

kennis over de determinanten van gezondheid en sociale ongelijkheid

een goede kennis van de Brusselse institutionele, gezondheids- en sociale context

vaardigheid in analyse en synthese

goede redactionele vaardigheden

wetenschappelijke nauwkeurigheid

het vermogen om snel over te schakelen van de ene naar de andere taak

de capaciteit om zowel zelfstandig als in een team te werken

perfecte gesproken en geschreven kennis van het Nederlands

minstens een passieve kennis van het Frans

kennis van statistische software Stata, eventueel SAS

kennis van het gebruik van het Office-pakket (minstens Word, Excel, PowerPoint)

CONTRACT

Voltijds contract van onbepaalde duur (contractueel)

Aanvang: zo snel mogelijk

Standplaats: Louizalaan 183, 1050 Brussel

KANDIDATUURSTELLING

CV en motivatiebrief per post aan de Heer N. Lagasse, Leidend Ambtenaar, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, Louizalaan 183, 1050 Brussel,
tegen 31/05/2016

Een kopie van deze documenten elektronisch doorsturen naar het adres: observat@ggc.irisnet.be 

Voor alle bijkomende informatie aangaande deze vacature,
contacteer David Hercot, dhercot@ccc.irisnet.be 
www.observatbru.be

U kan de werkaanbieding in PDF downloaden:

Werkaanbieding (Observatorium voor Gezondheid en Welzijn) - wetenschappelijk medewerker met werkervaring in het gebied van de volksgezondheid - Voltijds contract van onbepaalde duur


afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten