Werkaanbieding binnen de G.G.C. -
Coördinator Gezondheid 

Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie

De Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie (G.G.C.) zal er een instelling van openbaar nut (I.O.N.) bijkrijgen, belast met het beheer van bepaalde materies, die haar worden toegewezen, dit in samenspraak met de Administratie van de G.G.C.

Daartoe moeten er operationele werkzaamheden worden opgestart, teneinde de diensten op te richten die de door deze nieuwe instelling beheerde bevoegdheden ten laste zullen moeten nemen. Om dit vlot te laten verlopen, worden er vier coördinatoren aangesteld: een coördinator IT, een coördinator voor de kinderbijslag, een coördinator voor de sector Welzijnszorg en een coördinator Gezondheid.

De Gemeenschappelijk Gemeenschapscommissie (G.G.C.) lanceert een oproep voor kandidaten voor de functie van coördinator Gezondheid.

U kan de functiebeschrijving in PDF-formaat via onderstaande link downloaden:

Werkaanbieding binnen de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie (G.G.C.) - Coördinator Gezondheid

Kandidaturen mogen gestuurd worden tot 19 augustus 2016 naar
de Heer Benoît Gillis op volgend adres: bgillis@ccc.irisnet.be

Voor aanvullende informatie kunt u zich wenden tot de Heer Nicolas Lagasse
(tel: 02.502.60.01), Leidend Ambtenaar van de G.G.C. of
de Heer Geert Vandenabeele (tel: 02: 502.60.01), Adjunct-Leidend Ambtenaar.


afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten