Update van de indicatoren over de
gezondheid en armoede in Brussel

Gezondheidsindicatoren

Op onze website vindt u de laatste update van de indicatoren met betrekking tot de gezondheid van de Brusselaars. Deze indicatoren vervolledigen, detailleren en actualiseren de gegevens die gepubliceerd zijn in het rapport over de gezondheidstoestand van de Brusselaars, de “Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010”.

Deze update heeft betrekking op de voornaamste mortaliteitsindicatoren en hun evolutie in de tijd (voor alle doodsoorzaken), naar geslacht en leeftijd, per gemeente, en per specifieke doodsoorzaak (gegroepeerd volgens de Europese EUROSTAT classificatie).

U vindt er ook de belangrijkste perinatale gezondheidsindicatoren en hun evolutie in de tijd terug, zoals het aantal geboorten, de verschillende composanten van foeto-infantiele sterfte en de doodsoorzaken, het aantal vroeggeboortes, de prevalentie van laag geboortegewicht en meerlingen, het aantal geboorten door keizersnede en de verdeling van de geboortes volgens nationaliteit van de moeder bij de bevalling.

U vindt tenslotte ook een update van de indicatoren van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest

Meer indicatoren, met een gedetailleerde beschrijving en diepere analyses (kruising van verschillende indicatoren) kan u terugvinden in de volgende reeks documenten:

de Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010

het Derde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2003-2010)

voor gegevens per gemeente: de Gemeentelijke fiches voor de analyse van lokale statistieken in het Brussels Gewest 2010

Armoede-indicatoren

Ter aanvulling van de gegevens die gepubliceerd werden in de Welzijnsbarometer 2012, vindt u op onze website de laatste update van de Brusselse armoede-indicatoren.

Klik hier om de armoede-indicatoren te consulteren die bijgewerkt werden met de laatst beschikbare cijfers.

Een meer uitgebreide reeks armoede-indicatoren, met een gedetailleerde beschrijving, een diepgaandere analyses en meer toelichting vindt u trouwens terug in de Welzijnsbarometer 2012.

Download de integrale versie van de Welzijnsbarometer 2012

of bekijk enkel het besluit

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten