Welzijnsbarometer 2009 belicht de evolutie van armoede in Brussel

De Welzijnsbarometer verzamelt jaarlijks indicatoren die het mogelijk maken om de evolutie van armoede in Brussel op te volgen. Als beleidsondersteunend instrument heeft de Welzijnsbarometer als eerste doelstelling het Brussels parlement te ondersteunen bij het debat inzake de strijd tegen armoede in het Brussels Gewest.

In een periode van demografische groei, toenemende verjonging en versterking van het internationaal karakter, worden de uitdagingen voor het Brussels Gewest alleen maar groter, in het bijzonder voor de Brusselse kinderen en jongeren. De economische crisis dreigt een aantal positieve evoluties teniet te doen en de kwetsbaarheid van de Brusselse bevolking verder te vergroten.

Het opstellen van het Brussels armoederapport past binnen onze opdracht van opvolging van armoede in Brussel. Dit jaar bestaat het armoederapport enkel uit de jaarlijkse actualisatie van de Welzijnsbarometer.

Download de integrale tekst van de Welzijnsbarometer,
of bekijk enkel de samenvatting en conclusie

 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten