8 jaar werking van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest.

Het Observatorium voor Gezondheid publiceert een derde rapport over de evaluatie van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest.

Dit derde evaluatierapport maakt het mogelijk om een stand van zaken op te maken van 8 jaar werking van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest.

Na de historiek van het programma en de epidemiologie van borstkanker in het Brussels Gewest in herinnering te hebben gebracht, is dit rapport gewijd aan een beschrijving van de resultaten van het programma (activiteiten, dekkingsgraad, termijn, kankerdetectiegraad) en van de kenmerken van de Brusselse vrouwen die deelnemen aan de screening.

Tot slot bekijken we de belangrijke vooruitgang die geboekt is sinds het begin van het programma, de initiatieven die momenteel lopen en de uitdagingen die nog aangepakt moeten worden.

Download de integrale tekst van het Derde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2003-2010)

Download de conclusies of de samenvatting
Voor alle vragen met betrekking tot de inhoud van het rapport kan u zich wenden tot Murielle Deguerry (mdeguerry@ccc.irisnet.be)

Opgelet: Dit rapport verschijnt niet in gedrukte versie en is enkel online beschikbaar op de website van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (www.observatbru.be).

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten