Verslag van het openbaar debat van 20 september 2011
"Thuisloos in Brussel "

Elk Brussels armoederapport geeft aanleiding tot de organisatie van een publiek debat (de 5e katern van het armoederapport 2010). Dit debat vond plaats in november 2010 en handelde specifiek over de kwestie van participatie aan de opmaak, de uitvoering en de evaluatie van het Brussels actieplan armoedebestrijding (de 4e katern van het armoederapport 2010).
Er was tijdens dit publiek debat geen ruimte om het thematisch rapport “Thuisloos in Brussel” te bespreken en bediscussiëren.


Dit was de aanleiding voor de organisatie van een tweede publiek debat op 20 september 2011 in het Brussels Parlement, in samenwerking met La Strada, Steunpunt thuislozenzorg Brussel.
De doelstelling van dit tweede publiek debat was om alle betrokken actoren samen te laten debatteren over de initiatieven die door de thuislozensector georganiseerd moeten worden enerzijds, en over de acties die de beleidsmakers kunnen ondernemen om deze initiatieven te ondersteunen anderzijds.

Drie werkgroepen discussiërden over volgende vragen:

Wonen en begeleiding
Begeleid wonen met een begeleiding in de leefomgeving, de overgang van de straat naar een woning met behoud van begeleiding, solidair wonen, sociale begeleiding na de opvang,...

Samenwerking, overleg en communicatie
Samenwerking, overleg en communicatie tussen diensten van de sector (diensten met een verschillend statuut, publiek of privé of taalkader,...) en met diensten van andere sectoren,...

Ontoereikend aanbod voor specifieke doelgroepen
Grote gezinnen, eenoudergezinnen, personen met multiple problematiek, mensen met dieren,...

Voorliggend verslag herneemt de voorstellen die naar voor werden gebracht in drie
werkgroepen, de uiteenzetting van Minister E. Huytebroeck, over het Brusselse daklozenbeleid, en de
grote lijnen van het debat dat volgde op deze uiteenzetting.

De samenvatting van het debat dat volgde op de uiteenzetting van Mevrouw de Minister Huytebroeck is In bijlage verkrijgbaar.

U kan het rapport hier downloaden
en de samenvatting van het debat hier downloaden

Het rapport en de samenvatting van heet debat verschijnen niet in gedrukte versie en zijn enkel online beschikbaar!

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten