01-07-2008

3de periodiek rapport van België betreffende het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind


De Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind keurt het derde Belgische kinderrechtenrapport goed en roept 20 november uit tot nationale kinderrechtendag

Op 24 juni 2008 heeft de Nationale Commissie voor de Rechten van het Kind het derde rapport over de toepassing in België van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind goedgekeurd.

Het rapport doet verslag over vijf jaar (2002-2007) toepassing van kinderrechten in België.
Het behandelt alle kinderrechten, waaronder het verbod op discriminatie, de burgerrechten van het kind, het recht op gezinsleven of vervangende bescherming, gezondheid en welzijn, onderwijs, vrije tijd, evenals bijzondere beschermingsmaatregelen voor onder meer minderjarige vreemdelingen, jongeren binnen de jeugdbescherming, slachtoffers van misbruik en kindsoldaten.

Het zal door de Minister van Buitenlandse Zaken worden overgemaakt aan de Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties, voor nader onderzoek binnen het Comité voor de rechten van het kind.

Hier kan u het rapport downloaden.

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten