2012 - Onderzoek naar de vaccinatietoestand van kinderen van 18 tot  24 maanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, december 2012 - Robert E., Swennen B., ESP-ULB

De studie in dit rapport is het vierde onderzoek dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd door l'école de santé publique van de ULB in opdracht van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.
De hoofddoelstelling is om de vaccinatietoestand te evalueren van kinderen van 18 tot 24 maanden die in Brussel wonen.

Secundaire doelstellingen zijn ten eerste nagaan of er eventueel subgroepen van kinderen bestaan waarvan de vaccinatietoestand minder goed is, en ten tweede zoeken naar operationele elementen om de kwaliteit te verbeteren in de opvolging van de vaccinatiekalender die wordt aanbevolen bij kinderen jonger dan 2 jaar (bijvoorbeeld: respecteren van de intervallen tussen dosissen, gelijktijdige toediening van vaccins, enz...).

Volledig dossier downloaden

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten