11.01.2006

Dossier 2005/05: Evaluatie van de participatie van mensen die in armoede leven aan het Brusselse Armoederapport

Het is een dossier dat werd samengesteld naar aanleiding van een universitair onderzoek dat in 2004 werd gevoerd door Marie Bourgeois, onderzoekster en promotor Henk Meert van het ISEG-KULeuven in samenwerking met het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.

Beleidsparticipatie van armen lijkt niet meer weg te danken sinds het algemeen verslag van de armoede 10 jaar geleden verscheen. Toch slagen slechts weinig initiatieven erin de participatie op een voor alle partners aanvaardbare manier te organiseren. Bovendien heeft participatie maar zin als ze gericht is op de verbetering van de levenssituatie van armen. En daar knelt het schoentje. Vaak omdat de levenssituatie niet verbetert, maar ook omdat het proces van verandering zo traag is, dat de terugkoppeling met het participatieproces zeer moelijk is en onvoldoende gebeurt.

Dit rapport benadrukt het belang van de participatie van de verschillende actoren aan het Brusselse armoederapport. De participatie van arme mensen vraagt hierbij bijzondere aandacht. Het is zeker niet de bedoeling democratische emancipatorische processen te vervangen. Toch moet de participatie aan het armoederapport een echte plaats in een overlegstructuur krijgen.

Integrale tekst

Samenvatting

Summary (UK)

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten