29-09-2008

28-11-08 Forum milieu & gezondheid: hulpmiddelen voor professionals rond binnenhuisvervuiling

Leefmilieu Brussel - BIM organiseert, in opvolging van het forum milieu en gezondheid van 2000 een forum rond binnenhuisvervuiling en gezondheid op 28 november 2008 in les Halles des Tanneurs in de Marollen. De debatten zullen gaan over: de hulpmiddelen ter ondersteuning van gezondheidprofessionelen en sociale actoren, de acties om gezondheidsproblemen door binnenhuisvervuiling aan te pakken en de concrete samenwerking tussen diverse actoren op het terrein.

Voor uw agenda:
Forum milieu & gezondheid
Hulpmiddelen voor professionals rond binnenhuisvervuiling
28/11/2008 (9-17u)
Halles des Tanneurs
Huidevettersstraat 60
1000 Brussel

Meer informatie vindt u op: www.leefmilieubrussel.be < professionelen < Opleidingen en seminaries
http://www.ibgebim.be/Templates/Professionnels/informer.aspx?id=2780&detail=tab1

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten