28.01.2004

Dossier 2003/1: Zelfmoord in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, situatie 1998-2000

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn heeft net een dossier omtrent zelfmoord gepubliceerd. " Zelfmoord in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, situatie 1998-2000 " Dit dossier is gratis te verkrijgen.
Met dit dossier wensen we aan alle betrokken actoren de gegevens kenbaar te maken afkomstig van enerzijds de analyses van de statistische formulieren voor de aangifte van een overlijden in het Brussels Gewest, en anderzijds meer kwalitatieve gegevens gestoeld op vakliteratuur en contacten met de betrokken diensten inzake preventie van zelfmoord in ons Gewest.

Integrale tekst

 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten