27.04.2006

Nieuwe projectoproep Brussel Gezonde Stad: Mobiliteit en Gezondheid

De vzw " Brussel, Gezond Stadsgewest " lanceert een projectoproep rond het thema " Mobiliteit en gezondheid "

Brussel, een gezonde stad ? Was het maar waar !
Maar laten we hiermee beginnen : wat is dat, een gezonde stad in het netwerk van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) ?

Dit betekent een stad die een engagement aangaat voor de ontwikkeling van “gezondheid voor alle inwoners”. De beste manier om dit te bereiken is zich te bekommeren over het geheel van factoren die een invloed hebben op het thema gezondheid, dit gaat verder dan verzorging en geneeskunde en vraagt om een globale benadering. Wat aldus wordt geïmpliceerd zijn: de levensomstandigheden (huisvesting, het schoolgaan, mobiliteit, werkgelegenheid), de kwaliteit van het milieu, de sociale relaties, de cultuur.... die alle een rechtstreekse impact hebben op het welzijn in de stad.

Vooreerst gaat hem erom op een coherente, gecoördineerde manier te handelen en op deze factoren in te spelen,  om lokale acties te plannen die een bepaalde doelgroep hebben ,de mettre en place des actions locales ciblées, acties evenzeer geënt op de toestand ter plaatse als op het regionale en nationale beleid met betrekking tot publieke gezondheid

De mooiste voorbeelden van de vooruitgang van deze " stedelijke " gezondheid zijn het resultaat van een cocktail die het initiatief van de burger, dit wil zeggen een groep van inwoners  - zelf expert van de plaats waar zij leven - vermengt met hun gekozen partners, aldus een variatie van partners samenbrengend (verenigingen en instituten) uit de sociale, economische, gezondheids-, ecologische... sector.

 " Brussel, Gezond Stadsgewest  " promoot deze agenda van gezondheid in de stedelijke omgeving.

De vzw stelt aldus een tweede projectoproep voor (2006 - 2009) met betrekking tot het thema  " Bewegen in het hoofd, het lichaam, en in de stad ".

Het gaat hierbij over mobiliteit, maar ook over het in beweging brengen en het veranderen van het gedrag met betrekking tot mobiliteit, kortom : " durven bewegen ".

De ingediende projecten moeten in rechtstreeks of onrechtstreeks verband staan met gezondheid (levenskwaliteit). Bovendien, om de gezondheid en het welzijn van de bevolking te verbeteren, moet de geplande interventie passen binnen het kader van duurzame ontwikkeling.

Alle initiatieven zijn welkom, tenminste als ze creatief zijn, inventief, en het werk zijn van burgers van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, uitgewerkt in samenwerking met een waaier van actoren die verantwoordelijken zijn bij het bestuur van de stad.

Van de kandidaten wordt in de eerste plaats verwacht een goed overdacht actieplan te hebben.

De laureaten zullen begeleid worden door de vzw bij de realisatie van dit idee, door middel van een reeks opleidingssessies, bezoeken, uitwisselingen van ervaringen.

Praktische informatie:
De oproep loopt van 15 april tot 19 mei 2006.
De beschrijving van de oproep en het kandidaatsdossier kunnen hieronder worden gedownload.

Beschrijving van de oproep - downloaden

Kandidaatsdossier - downloaden


Om uw kandidaatsdossier in te dienen of meer informatie te verkrijgen, kan u terecht bij :
Brussel, Gezond Stadsgewest
Handelskaai 7
1000 Brussel
Tel : 02.219.84.44/Fax : 02 219 84.49
Gezonde.stad@wgo.irisnet.be

Een eerste oproep in 2003 heeft het de vzw mogelijk gemaakt om 4 bewonersvoorstellen te weerhouden rond het thema van de " publieke ruimte ". Deze projecten worden momenteel gerealiseerd in de gemeenten Jette, Laken, Molenbeek en Schaarbeek . Voor meer informatie over de dynamiek en/of de gegevens van actoren van deze projecten , kan u zich richten tot " Brussel, Gezond Stadsgewest ".

 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten