Werkaanbieding 2013 - wetenschappelijk medewerk(st)er

De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad zoekt voor haar studiedienst, het " Observatorium voor Gezondheid en Welzijn ", een wetenschappelijk medewerk(st)er voor een voltijds contract van onbepaalde duur.

OVER HET OBSERVATORIUM VOOR GEZONDHEID EN WELZIJN

Als studiedienst van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie, bestaan de opdrachten van het Observatorium uit het verzamelen, analyseren en verspreiden van informatie in functie van de uitbouw van een gecoördineerd gezondheids- en armoedebeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Het Observatorium werkt beleidsondersteunend voor politieke verantwoordelijken en het werkveld omtrent de domeinen gezondheid en Welzijn in het Brussels Gewest. De ploeg is multidisciplinair en complementair samengesteld uit 11 personen (artsen volksgezondheid, sociologe, psycholoog-statisticus, sociale geografe, epidemioloog, politicoloog, economiste en administratieve medewerkers).

Voor meer informatie omtrent het observatorium zie www.observatbru.be
en omtrent de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zie www.ccc-ggc.irisnet.be  

ALGEMENE OMSCHRIJVING

Binnen het kader van haar opdrachten werd het Observatorium belast met het opzetten van een nieuwe structuur voor het project " Brussel Gezonde Stad ". Het “Gezonde Steden”-netwerk van de Wereldgezondheidsorganisatie (WGO) beoogt van gezondheid een prioriteit te maken op de sociale, economische en politieke agenda.

De doelstellingen van " Brussel Gezonde Stad " bestaan hoofdzakelijk uit
- het verbeteren van de samenhang van het gezondheidsbeleid door het ontwikkelen van een visie op volksgezondheid voor het Brusselse Gewest ;
- het ontwikkelen van een transversaal beleid voor het terugdringen van sociale gezondheidsongelijkheden;
- het ontwikkelen van de aanpak " gezondheid in alle bevoegdheidsdomeinen " door het voeren van een transversaal beleid en acties met betrekking tot de sociale determinanten van gezondheid
- het behoud van het WGO-label " Gezonde Stad " voor Brussel

De wetenschappelijk medewerk(st)er zal in eerste instantie meewerken aan een haalbaarheidsstudie naar de nieuwe structuur, met name wat betreft
- het uitwerken van de advies- en ondersteuningsopdracht naar de beleidsmakers
- het opzetten van een platform met actoren en instellingen van het terrein

Hij/zij zal een deel van de verantwoordelijkheden opnemen in de nieuwe structuur en daarnaast ook meewerken met de andere activiteiten van het Observatorium.

PROFIEL

Vereist:

- Universitair diploma
- Opleiding en/of ervaring in de domeinen Volksgezondheid en/of Gezondheidspromotie
- Kennis van het Brusselse werkveld (instellingen/organisaties/verenigingen)
- Drietalig (NL/FR/EN)
- In ploegverband kunnen werken


Strekt tot aanbeveling: 

-
 Synthese- en redactievaardigheden
- Ervaring met intersectorieel werken
- Wetenschappelijke attitude
- Goede communicatieve vaardigheden

CONTRACTVOORWAARDEN

- Contract van onbepaalde duur - Voltijds
- Aanvangsdatum van het contract : zo snel mogelijk
- Plaats van tewerkstelling: Louizalaan 183, 1050 Brussel

KANDIDATUURSTELLING

Gelieve een CV en motivatiebrief te sturen per email aan Nahima Aouassar (naouassar@ccc.irisnet.be, tel.: 02 552 01 89) voor 22 april 2013.

Voor bijkomende informatie over deze vacature, contacteer
Murielle Deguerry, mdeguerry@ccc.irisnet.be (tel.: 02/552 01 45) of
Peter Verduyckt, pverduyckt@ggc.irisnet.be (tel.: 02/552 01 53).

U kan de werkaanbieding hier downloaden

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten