Brussels actieplan armoedebestrijding 2012.
Jongeren in transitie… Volwassenen in wording

De ordonnantie van 2006 legt het Verenigd College van de GGC op “tweejaarlijks een Brussels actieplan armoedebestrijding voor te leggen aan de Verenigde Vergadering”. Dit actieplan vormt het politieke luik van het Brussels armoederapport en wordt opgesteld door de permanente interkabinettenwerkgroep ‘armoedebestrijding’.

Vandaag presenteert de permanente IKW u het Brussels actieplan armoedebestrijding 2012, gewijd aan de problematiek van armoede bij jongvolwassenen.

Het Brussels actieplan armoedebestrijding 2012 bestaat uit 2 luiken:

Een eerste luik – de inventaris – geeft een gedetailleerd overzicht van het lopende beleid inzake armoedebestrijding bij Brusselse jongvolwassenen.
Download

Het actieplan vormt het tweede luik en definieert de krachtlijnen en strategische assen voor de ontwikkeling, versterking en evaluatie van het beleid inzake armoedebestrijding bij jongvolwassenen in het Brussels Gewest op korte, middellange en lange termijn

U kan het actieplan hier downloaden of (gratis) een gedrukte versie bestellen door een mailtje te sturen naar observat@ggc.irisnet.be

Ook de adviezen die door de Brusselse adviesraden en de Brusselse OCMW’s geformuleerd werden in het kader van de opmaak van het Brussels actieplan armoedebestrijding 2012 zijn integraal beschikbaar. Download

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten