Een poster over borstkankerscreening in het Brussels Gewest

Ter gelegenheid van het 5e Internationaal Epidemiologie Congres, georganiseerd door ADELF (Association des épidémiologistes de langue française), EPITER (Association pour le développement de l'épidémiologie de terrain), en l'ESP/ULB (Ecole de Santé Publique de l'Université Libre de Bruxelles) in Brussel in september 2012, presenteerde het Observatorium een poster met als titel: “Gekruiste ruimtelijke analyses van gegevens uit verschillende medisch-administratieve routinebronnen voor de evaluatie van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest”.

Vanuit de vaststelling dat de cijfers met betrekking tot borstkankerscreening in het Brussels Gewest ongelijkheden vertonen tussen de gemeenten, lag de doelstelling van deze analyse in het helpen begrijpen van en ingrijpen op deze ongelijkheden. Verschillende factoren die een invloed kunnen hebben op borstkanker en de screeningspraktijk werden door middel van kaarten en grafieken in beeld gebracht, door verschillende hypotheses te onderzoeken en een beroep te doen op verschillende routinebronnen.

Deze analyse toont uiteindelijk aan dat de confrontatie van diverse gegevens uit medisch-administratieve routinebronnen het mogelijk maakt om een zekere logische samenhang in beeld te brengen van ruimtelijke verdelingen die, op het eerste zicht, paradoxaal lijken. Deze oefening geeft een illustratie van een van de methodes van integratie van gegevens die het Observatorium de mogelijkheid biedt om haar beleidsondersteunende rol uit te voeren.

U kan de poster hier consulteren (enkel in het Frans beschikbaar)
(om te ontdekken wat er achter de vraagtekens schuilt, volstaat het om er op te klikken)

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten