21.09.2006

Armoederapport 2004 (9de armoederapport)
Deel 2

Het eerste deel van het 9de Armoederapport werd in april 2004 verspreid. De tekst vormde het uitgangspunt van het rondetafelgesprek met alle betrokkenen op 12 oktober 2004 over "de gezamenlijke acties die moeten worden gevoerd ter bestrijding van de kansarmoede, de armoede en de sociale uitsluiting en de ongelijke toegang tot de rechten in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest". De Verenigde Vergadering baseerde zich op de conclusies van het armoederapport en de synthese van het rondetafelgesprek voor het formuleren van een aantal aanbevelingen. Deze aanbevelingen worden ter uitvoering aan de verschillende beleidsniveaus voorgelegd.

Het tweede deel van het 9de Armoederapport bevat:
· de lijst van betrokken organisaties uitgenodigd op het rondetafelgesprek van 12 oktober 2004, goedgekeurd door het Verenigd College;
· de synthese van het rondetafelgesprek van 12 oktober 2004;
· de parlementaire aanbevelingen van 2 maart 2005 in het kader van het bepalen van acties in de strijd tegen de armoede;
· de ordonnantie over het jaarlijkse armoederapport;
· de ordonnantie over de opdrachten van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad.

Deel 2: verslag van de Rondetafelgesprek van 12 oktober 2004 (april 2005)

Integrale tekst 

 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten