EEN VEELZIJDIGE KIJK OP ARMOEDE BIJ DE BRUSSELSE JONGVOLWASSENEN

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn presenteert het thematisch onderdeel van het Brussels armoederapport 2012:
“Jongeren in transitie, volwassenen in wording”.

Download hier het volledig Thematisch rapport

In dit rapport staan verschillende facetten centraal van de realiteit van de Brusselse jongvolwassenen die in armoede leven. Er wordt ingezoomd op verschillende levensdomeinen en de manier waarop de transitie naar volwassenheid binnen deze domeinen plaatsvindt: een eigen inkomen krijgen, de eerste stappen op de arbeidsmarkt, autonoom gaan wonen, veranderingen in de gezinssituatie, stopzetten of net voortzetten van scholing en vorming, etc.

Het rapport verzamelt verschillende benaderingswijzen, zowel kwalitatief als kwantitatief, die bijdragen tot een beter begrip van de situatie van jongvolwassenen in Brussel die al te vaak in armoede leven. De participatieve benadering staat centraal waarbij het woord wordt gegeven aan de hulpverleners en de jongeren zelf. Naast hun stem wordt er ook via cijfermateriaal een algemeen beeld gevormd over de armoedeproblematiek bij Brusselse jongvolwassenen

Deel I is het zogenaamde “Thematische katern” van het armoederapport.

Deel II geeft een samenvatting van een actieonderzoek uitgevoerd in 2012 door de diensten bijzondere jeugdzorg SOS Jeunes-Quartier Libre en Abaka.

Deel III “Gekruiste blikken”, is een verzameling van bijdragen over de problematiek van jongvolwassenen in armoede van diverse koepelorganisaties, observatoria en referentiecentra.

We hopen dat deze gebundelde kennis zal bijdragen tot de strijd tegen armoede, zal aansporen tot participatie van de betrokkenen en het parlementair debat en de inzet van politieke actie zal voeden.

Naast deze publicatie verscheen ook nog de Welzijnsbarometer 2012 en het Brussels actieplan armoedebestrijding 2012.

Op 1 oktober 2013 wordt er een Rondetafel georganiseerd (meer informatie hierover volgt nog) waarna er een synthese van deze Rondetafel wordt gepubliceerd. Deze vijf delen (Welzijnsbarometer, Brussels actieplan armoedebestrijding, Thematisch rapport en de Gekruiste blikken, de Synthese van de rondetafel) vormen het volledige Brussels armoederapport 2012.

U kan de verschillende onderdelen van het Brussels armoederapport 2012 raadplegen en gratis downloaden van de website van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn

Een gedrukt exemplaar van het Thematisch rapport 2012 kan u bestellen door een mailtje te sturen naar Nahima Aouassar


Wij wensen u een aangename lectuur!

De ploeg van het Observatorium voor Gezondheid
Studiedienst van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad

Contact :
Sarah LUYTEN
02/552 01 53
sluyten@ggc.irisnet.be
www.observatbru.be

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten