Rondetafel brengt honderdtal Brusselaars bij elkaar om te discussiëren over het Brussels armoedebeleid

Wanneer 135 mensen vanuit verschillende invalshoeken en elk vanuit hun eigen expertise samen nadenken over armoede en discussiëren over verschillende pistes voor een armoedebeleid, komen er automatisch interessante ideeën naar boven.

De rondetafel wordt tweejaarlijks georganiseerd na de publicatie van het Brussels armoederapport. Brusselse volksvertegenwoordigers, ministers en kabinetsmedewerkers, lokale beleidsmakers van OCMW’s en gemeenten en vertegenwoordigers van verschillende verenigingen en middenveldorganisaties discussiëren er over de vaststellingen en conclusies van het Brussels armoederapport 2010.

Dit jaar stond het politieke luik van het armoederapport, het Brussels actieplan armoedebestrijding, centraal. Deelnemers dachten samen na over de mogelijkheden tot participatie van de actoren van het terrein aan het opstellen, de uitvoering en de evaluatie van het Brussels actieplan armoedebestrijding.

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn bundelde deze gesprekken in een publicatie “Publiek debat. Synthese van de rondetafel 2010” en voegde daaraan de adviezen toe die door de verschillende Brusselse adviesorganen geformuleerd werden over het Brussels actieplan armoedebestrijding 2010.

U kan deze publicatie hier downloaden

Iedereen die in de loop van de vorige maanden een exemplaar van het Brussels armoederapport 2010 bestelde en/of ontving, krijgt een gedrukte versie van de synthese van de rondetafel toegestuurd.

Moest dit toch niet het geval zijn, kan u een exemplaar bestellen door een mailtje te sturen naar observat@ggc.irisnet.be.

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten