24.11.2004

Gezondheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2004

In 2001 publiceerde het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel een eerste rapport over " De gezondheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest ". Met deze eerste publicatie trachtten we alle beschikbare informatie over de gezondheidstoestand van de Brusselaars te verzamelen.

Drie jaar later leek het ons noodzakelijk deze informatie te actualiseren en voor een aantal gezondheidsaspecten in Brussel verder uit te diepen, vertrekkend van de veelvuldige verzamelde gegevens en analyses gedurende de laatste jaren.
Doel van deze gezondheidsindicatoren van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is een algemeen overzicht te geven van de gezondheid van de Brusselaars met aandacht voor de demografische, sociale, multiculturele context en de milieufactoren van ons Gewest.

Dit werkinstrument richt zich tot al wie betrokken is bij de organisatie van de gezondheidsdiensten en de gezondheidspromotie in het Brussels Gewest, namelijk beleidsverantwoordelijken, gezondheidswerkers en actoren in de verschillende domeinen van de volksgezondheid.

Integrale tekst

Samenvatting

Press release (UK)

 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten