03/06/2010

Uithuiszettingen en thuisloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een transversale juridische benadering.

Onderzoek door Nicolas BERNARD en Laurent LEMAIRE (Facultés universitaires Saint-Louis) in opdracht van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn.

Preventie van uithuiszettingen en ondersteuning bij de (her)huisvesting van thuislozen, vormen een belangrijke strategie in de strijd tegen armoede. Deze complexe materie heeft echter een belangrijke juridische component. Ter ondersteuning van het thematisch katern van het Brussels armoederapport 2010 rond het thema thuislozen, vroeg het Observatorium aan de onderzoeksploeg van Nicolas BERNARD om de juridische aspecten van de problematiek duidelijk in kaart te brengen en pistes te formuleren in de strijd tegen thuisloosheid.

Dit werk resulteerde in een onderzoeksrapport "Uithuiszettingen en thuisloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een transversale juridische benadering".

Download hier de aanbevelingen (NL) die aan het einde van het onderzoeksrapport werden opgenomen. Deze aanbevelingen geven tevens een goede synthese van de inhoud van het document. 

Download hier het volledige onderzoeksrapport (enkel in het Frans beschikbaar) 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten