Update van de armoede-indicatoren in het Brussels Gewest

Ter aanvulling van de informatie in de Welzijnsbarometer 2013, vindt u op de website van het Observatorium een actualisering van de armoede-indicatoren (deze worden jaarlijks geactualiseerd).

Hier kan u de armoede-indicatoren op basis van de meest recent beschikbare gegevens raadplegen.


De verschillende indicatoren gaan voornamelijk over het inkomen, de inkomensbron en het behaalde diploma van de bevolking voor verschillende jaren. De cijfers van het Brussels Gewest worden vergeleken met deze van de andere gewesten en/of de grote steden van België en waar mogelijk worden de indicatoren eveneens per gemeente gegeven.

Andere indicatoren, een gedetailleerde beschrijving en becommentarieerde analyses vindt u in de Welzijnsbarometer 2013, die u hier kan raadplegen.

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten