Een nieuwe collectie in de publicaties van het Observatorium: de " Nota's van het Observatorium "

In het kader van haar basisopdracht verzamelt en analyseert het Observatorium informatie en gegevens over armoede en gezondheid in het Brussels Gewest. De meeste van deze analyses worden verspreid via rapporten of thematische dossiers. Het Observatorium verzamelt en analyseert daarenboven eveneens heel wat informatie ter gelegenheid van meer specifieke vragen van beleidsmakers of partnerorganisaties.
Deze vaak erg specifieke gegevens kunnen niet altijd het onderwerp vormen van een volledig rapport, of komen pas veel later en/of in beperkte vorm aan bod in onze publicaties. Tot nu toe bleef heel wat van deze informatie dan ook intern en werd deze niet publiek toegankelijk gesteld.

Deze nieuwe collectie moet nu de mogelijkheid bieden om bepaalde gegevens, verhelderingen of bedenkingen sneller te verspreiden en aldus, althans dat hopen we, de discussie te voeden.

We lanceren deze nieuwe serie vandaag met een eerste nota over de evolutie van de foeto-infantiele mortaliteit in het Brussels Gewest tussen 2000 en 2010

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten