17.11.2017
Nieuwe werkaanbieding - wetenschappelijk medewerker
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad zoekt voor zijn studiedienst “Observatorium voor Gezondheid en Welzijn Brussel” een wetenschappelijk medewerker voor een voltijds contract van onbepaalde duur   Lees meer
10.11.2017
Werkaanbieding
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie zoekt voor haar studiedienst "Observatorium voor Gezondheid en Welzijn een wetenschappelijk medewerker  Lees meer
18.10.2017
Eén thema van de Gezondheidsindicatoren geactualiseerd: Ziekenhuisverblijven
Het Hoofdstuk "Kenmerken van de ziekenhuisverblijven van Brusselaars in 2014" is nu beschikbaar op onze website.  Lees meer
17.10.2017
Welzijnsbarometer 2017
De Welzijnsbarometer 2017 belicht voor het 13de opeenvolgende jaar het thema armoede in het Brussels gewest aan de hand van een reeks geactualiseerde indicatoren.  Lees meer
08.09.2017
2 thema's van de Gezondheidsindicatoren geactualiseerd
De Hoofdstukken "Ongevallen" en "Chronische ziekten" zijn nu beschikbaar op onze website.  Lees meer
30.06.2017
Studie 2016 Naar een Brusselse zelfstandigheidsverzekering
Preliminaire studie met zicht op het “invoeren van een zelfstandigheidsverzekering in het Brusselse Gewest  Lees meer
28.03.2017
Problematiek van non take-up van de sociale rechten en sociale onderbescherming van de Brusselaars
Het Observatorium presenteert het thematisch onderdeel van het Brussels armoederapport 2016  Lees meer
10.03.2017
Update van de armoede-indicatoren in het Brussels Gewest
Actualisering van de armoede-indicatoren  Lees meer
10.02.2017
Update van de Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest
5 thema’s vanuit de “gezondheidsindicatoren” zijn nu geactualiseerd op de website van het Observatorium.  Lees meer
13.12.2016
Nota van het Observatorium 03: Ouderen en de rust-en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest
Ouderen en de rust- en verzorgingstehuizen in het Brussels Gewest. Een stand van zaken in 2016 met een focus op de rusthuisbewoners met profiel O of A.  Lees meer
23.11.2016
Zoom sur les communes - editie 2016
De publicatie « zoom op de gemeenten », het resultaat van een samenwerking met het BISA, bestaat uit een actualisering van de Gemeentefiches van het Observatorium, verrijkt met andere indicatoren in een groot aantal domeinen: demografie, jonge kinderen, onderwijs, de situatie van de inwoners op de arbeidsmarkt en in termen van inkomens, de economische activiteit op het gemeentelijk grondgebied, de gemeentelijke financiën, huisvesting en gezondheid.   Lees meer
13.10.2016
Welzijnsbarometer 2016
De Welzijnsbarometer 2016 belicht voor het 12de opeenvolgende jaar het thema armoede in het Brussels Gewest aan de hand van een reeks geactualiseerde indicatoren  Lees meer
01.08.2016
Werkaanbieding binnen de G.G.C. - Coördinator Gezondheid
  Lees meer
25.03.2016
De mortaliteit voor het Brussels Gewest, update tot 2013
U vindt op de website van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn de laatste update van de mortaliteitsindicatoren voor het Brussels Gewest van 1998 tot 2013.  Lees meer
08.02.2016
Update van de armoede-indicatoren in het Brussels Gewest
Actualisering van de armoede-indicatoren  Lees meer
14.12.2015
Dossier 2015/3: Vierde evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest (2009-2013)
Dit vierde evaluatierapport maakt het mogelijk om een stand van zaken op te maken van 11 jaar werking van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest.  Lees meer
14.10.2015
Welzijnsbarometer 2015
De Welzijnsbarometer 2015 belicht voor het 11de opeenvolgende jaar het thema armoede in het Brussels Gewest aan de hand van een reeks geactualiseerde indicatoren.  Lees meer
08.09.2015
De perinatale gezondheid voor het Brussels Gewest, update tot 2013
Update van de perinatale gezondheidsindicatoren voor het Brussels Gewest van 1998 tot 2013  Lees meer
26.06.2015
Synthese van de rondetafel van 3/3/2015 - 5de katern armoederapport 2014
De 5de katern van het Brussels armoederapport 2014 is beschikbaar  Lees meer
23.06.2015
Dossier 2015 - Geboren worden als Brusselaar
Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van het Brusselse Gewest publiceert een rapport over de perinatale gezondheid van de Brusselaars  Lees meer
05.06.2015
Focus op vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Dit dossier biedt meer specifieke informatie bij het rapport “Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest” dat door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2015) werd gepubliceerd.  Lees meer
26.02.2015
Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest - Thematisch rapport 2014
Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn presenteert het thematisch onderdeel van het Brussels armoederapport 2014: “Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest”.   Lees meer
17.10.2014
Welzijnsbarometer 2014
Welzijnsbarometer 2014 belicht voor het 10de opeenvolgende jaar armoede in het Brussels Gewest aan de hand van een reeks indicatoren  Lees meer
07.10.2014
Perinatale gezondheidsindicatoren
Perinatale gezondheidsindicatoren voor het Brussels Gewest zijn nu beschikbaar voor 2012.   Lees meer
09.09.2014
De mortaliteit voor het Brussels Gewest, update tot 2012
U vindt op de website van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn de laatste update van de mortaliteitsindicatoren voor het Brussels Gewest van 1998 tot 2012. Deze sterftecijfers worden naar geslacht, naar leeftijd, per gemeente en per specifieke doodsoorzaak gegroepeerd. Ces données de mortalité sont présentées par sexe, par âge, par commune, et par cause spécifique   Lees meer
11.07.2014
Een beetje leesstof voor de zomer...
We hebben de perinatale gezondheidsindicatoren voor het Brussels Gewest van 1998 tot 2011 geactualiseerd en de nota over "een geboorte definiëren" gepubliceerd  Lees meer
26.02.2014
Synthese van de rondetafel van 1/10/2013 - 5de katern Armoederapport 2012
De 5de en laatste katern van het Brussels armoederapport 2012 is beschikbaar  Lees meer
24.01.2014
Evolutie van de Brusselse zelfmoordcijfers van 1998 tot 2011
In 2011 werden er 149 overlijdens door zelfmoord geteld onder de Brusselaars, waarvan 100 mannen en 49 vrouwen.  Lees meer
12.12.2013
Een vooruitblik op het Brussels armoederapport 2014
Voorproefje van het volgend Brussels armoederapport 2014.  Lees meer
01.12.2013
Update van de armoede-indicatoren in het Brussels Gewest
Ter aanvulling van de informatie in de Welzijnsbarometer 2013, vindt u op onze website een actualisering van de armoede-indicatoren (deze worden jaarlijks geactualiseerd).   Lees meer
23.10.2013
Naar een armoedetoets in het Brussels Gewest
Dit dossier analyseert de mogelijkheden en pistes voor de invoering van een instrument van Poverty Impact Assessment in het Brussels Gewest  Lees meer
14.10.2013
Welzijnsbarometer 2013
Welzijnsbarometer 2013 belicht voor het 9de opeenvolgende jaar armoede in het Brussels Gewest aan de hand van een reeks indicatoren  Lees meer
12.09.2013
Een nieuwe collectie in de publicaties van het Observatorium : de « Nota’s van het Observatorium ».
Deze nieuwe collectie moet nu de mogelijkheid bieden om bepaalde gegevens, verhelderingen of bedenkingen sneller te verspreiden  Lees meer
10.07.2013
EEN VEELZIJDIGE KIJK OP ARMOEDE BIJ DE BRUSSELSE JONGVOLWASSENEN
Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn presenteert het thematisch onderdeel van het Brussels armoederapport 2012: “Jongeren in transitie, volwassenen in wording”.  Lees meer
13.06.2013
Update perinatale gezondheidsindicatoren - juni 2013
U vindt op onze website de laatste update van de voornaamste perinatale gezondheidsindicatoren met bettreking tot het deel "geboorten" en het deel "mortaliteit".  Lees meer
28.05.2013
Perinatale mortaliteit in het Brussels Gewest
De cijfers van het rapport van Peristat verdienen enige uitleg. U kan ons persbericht hieromtrent hier downloaden.  Lees meer
27.05.2013
Update mortaliteitsindicatoren
U vindt op onze website de laatste update van de voornaamste mortaliteitsindicatoren  Lees meer
22.04.2013
Actieonderzoek "Netwerk van psycho-sociale begeleiders"
In 2012 heeft SMES-B een actieonderzoek georganiseerd om de relevantie, de voordelen en de beperkingen van de versterking van de instellingen die actief zijn in de domeinen welzijn en geestelijke gezondheid te evalueren via een netwerk van mobiele psychosociale begeleiders.  Lees meer
19.04.2013
2012 - Onderzoek naar de vaccinatietoestand van kinderen van 18 tot 24 maanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
De studie in dit rapport is het vierde onderzoek dat in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest werd uitgevoerd door l'école de santé publique van de ULB in opdracht van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn. De hoofddoelstelling is om de vaccinatietoestand te evalueren van kinderen van 18 tot 24 maanden die in Brussel wonen.   Lees meer
20.02.2013
Brussels actieplan armoedebestrijding 2012. Jongeren in transitie...Volwassenen in wording
De ordonnantie van 2006 legt het Verenigd College van de GGC op “tweejaarlijks een Brussels actieplan armoedebestrijding voor te leggen aan de Verenigde Vergadering”. Dit actieplan vormt het politieke luik van het Brussels armoederapport en wordt opgesteld door de permanente interkabinettenwerkgroep ‘armoedebestrijding’.  Lees meer
17.12.2012
Een poster over borstkankerscreening in het Brussels Gewest
Gekruiste ruimtelijke analyses van gegevens uit verschillende medisch-administratieve routinebronnen voor de evaluatie van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest  Lees meer
14.12.2012
Update van de indicatoren over de gezondheid en armoede in Brussel
Op onze website vindt u een update van de indicatoren over de gezondheid en armoede in Brussel  Lees meer
26.11.2012
Werkaanbieding wetenschappelijk medewerk(st)er
De Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad zoekt voor de studiedienst "Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel" een Franstalig wetenschappelijk medewerk(st)er voor een voltijds contract van bepaalde duur (twee jaar)  Lees meer
05.11.2012
Welzijnsbarometer 2012
Ook de 8ste Welzijnsbarometer verzamelt de meest recente cijfers en analyses inzake armoede en sociale uitsluiting in Brussel. Verschillende thema’s komen aan bod: inkomen, tewerkstelling, huisvesting, opleidingsniveau en gezondheid.  Lees meer
03.10.2012
Brussels armoederapport 2012
Wat mag u verwachten?  Lees meer
24.05.2012
Activiteitenverslag 2011
2011 was het 12e jaar van het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn in zijn huidige vorm en tevens het eerste jaar van het Operationeel plan 2011-2014. In het activiteitenverslag krijgt u een beeld van de belangrijkste activiteiten en realisaties van het afgelopen jaar.  Lees meer
26.03.2012
8 jaar werking van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest.
Derde rapport over de evaluatie van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest.  Lees meer
31.01.2012
News: update armoede-indicatoren Brussel
Consulteer de armoede-indicatoren die bijgewerkt zijn met de laatst beschikbare cijfers.  Lees meer
24.11.2011
Verslag van het openbaar debat van 20-09-11 Thuisloos in Brussel
De organisatie van een tweede publiek debat op 20 september 2011 vond plaats in het Brussels Parlement, in samenwerking met La Strada, Steunpunt thuislozenzorg Brussel. De doelstelling van dit tweede publiek debat was om alle betrokken actoren samen te laten debatteren over de initiatieven die door de thuislozensector georganiseerd moeten worden enerzijds, en over de acties die de beleidsmakers kunnen ondernemen om deze initiatieven te ondersteunen anderzijds.  Lees meer
19.10.2011
Welzijnsbarometer 2011 toont de omvang van de armoede in het Brussels Gewest aan
De demografische evolutie van de Brusselse bevolking gaat gepaard met een stijgend aantal personen dat in armoede leeft  Lees meer
25.08.2011
Publiek debat «Thuisloos in Brussel» 20/09/2011 in het Brussels Parlement
De inschrijvingen voor het publiek debat zijn afgesloten!  Lees meer
14.06.2011
Parlementaire aanbevelingen
Verenigde Vergadering formuleert aanbevelingen in de strijd tegen armoede  Lees meer
14.06.2011
Vervolg op het armoederapport 2010
Rondetafelgesprek brengt honderdtal Brusselaars bij elkaar om te discussiëren over het Brussels armoedebeleid  Lees meer
17.01.2011
Perinatale gegevens in het Brussels Gewest. Jaar 2008.
Informatie voor actoren uit de Brusselse moeder- en kindzorg  Lees meer
11.10.2010
Tweejaarlijks Brussels armoederapport
Armoede en armoedebestrijding vanuit verschillende benaderingswijzen   Lees meer
03.06.2010
Uithuiszettingen en thuisloosheid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Een transversale juridische benadering.
Onderzoek door Nicolas BERNARD en Laurent LEMAIRE (Facultés universitaires Saint-Louis)   Lees meer
29.04.2010
Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010
Een overzicht van de gezondheid van de Brusselse bevolking  Lees meer
29.04.2010
Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2010
Een overzicht van de gezondheid van de Brusselse bevolking  Lees meer
05.11.2009
Armoede in Brussel
De Welzijnsbarometer 2009 belicht de evolutie van armoede in het Brussels Gewest  Lees meer
13.03.2009
Nieuwe website Brumammo
Brumammo, het Brussels referentiecentrum voor de borstkankerscreening, heeft zijn website geactualiseerd.  Lees meer
26.01.2009
Nieuw! De website met het beste zicht op de Brusselse wijken.
www.wijkmonitoring.irisnet.be  Lees meer
22.10.2008
Brussels armoederapport 2008
Het 2008 rapport over armoede in Brussel door het Brussels observatorium voor gezondheid en welzijn  Lees meer
22.10.2008
Nieuw rapport schijnt het licht over de armoede in Brussel
Brussels armoederapport 2008  Lees meer
29.09.2008
Forum milieu & gezondheid 28-11-08
Hulpmiddelen voor professionals rond binnenhuisvervuiling  Lees meer
01.07.2008
Kinderrechtenrapport
3de periodiek rapport van België betreffende het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind  Lees meer
17.06.2008
Borstkanker in Brussel
Dossier 2008/2: Tweede evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest - Periode: 2003-2004 en 2005-2006   Lees meer
01.02.2008
Perinatale gezondheid in Brussel
Dossier 2008/1: Perinatale gezondheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 1998-2004   Lees meer
21.11.2007
Armoede in Brussel
Armoederapport 2007: welzijnsbarometer - editie 2007   Lees meer
17.10.2007
Armoede in Brussel
Armoederapport 2007: Externe bijdragen - editie 2007  Lees meer
27.09.2007
Thuiswonen na je 65ste
Dossier 2007/2: Thuiswonen na je 65ste, Atlas van de behoeften en de actoren in Brussel  Lees meer
24.04.2007
Vaccinatie van kinderen in Brussel
Robert E., Swennen B., ESP-ULB, Onderzoek naar de vaccinatietoestand van kinderen van 18 tot 24 maanden in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, december 2006  Lees meer
13.02.2007
Armoede in Brussel
Armoederapport 2006: Welzijnsbarometer - editie 2006  Lees meer
22.01.2007
Borstkanker in Brussel
Dossier 2007/1: Evaluatierapport van het georganiseerde screeningsprogramma voor borstkanker in het Brussels Gewest - (periode: juni 2002 tot december 2005)  Lees meer
25.10.2006
Welzijn en gezondheid in Brussel in kaart gebracht
Dossier 2006/1: Welzijns- en gezondheidsatlas van Brussel-Hoofdstad  Lees meer
17.10.2006
Armoede in Brussel
Ordonnantie betreffende het opstellen van het armoederapport van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  Lees meer
21.09.2006
Armoede in Brussel
Armoederapport 2004 (9de armoederapport) Deel 2: verslag van de Rondetafelgesprek van 12 oktober 2004  Lees meer
22.05.2006
Brusselse bevolking in beeld
Buurtatlas van de bevolking van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de aanvang van de 21ste eeuw  Lees meer
27.04.2006
Brussel Gezonde Stad
Projectoproep Mobiliteit en Gezondheid  Lees meer
20.03.2006
Fiches per gemeente
Welzijns- en gezondheidsstatistieken van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - editie 2006/1  Lees meer
12.01.2006
Armoede in Brussel
Armoederapport 2005: welzijnsbarometer - editie 2005  Lees meer
11.01.2006
Beleidsparticipatie van mensen in armoede in Brussel
Dossier 2005/1: Evaluatie van de participatie van mensen die in armoede leven aan het Brussels Armoederapport  Lees meer
14.03.2005
Gezondheid en huisvesting
Eindrapport van het actieonderzoek: "Gezondheid en huisvesting: de inbreng van de huisartsen"  Lees meer
24.11.2004
Gezondheidstoestand van de Brusselaars
Gezondheidsindicatoren in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 2004  Lees meer
19.07.2004
Gebrek aan inkomsten en overmatige schuldenlast in Brussel
Armoederapport 2004 (9de armoederapport) Deel 1: armoede-indicatoren, gebrek aan inkomsten en overmatige schuldenlast  Lees meer
28.01.2004
Zelfmoord in Brussel
Dossier 2003/1: Zelfmoord in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest - situatie 1998-2000  Lees meer

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten