Kruispuntbank sociale zekerheid -
Datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming

Heel wat socio-economische indicatoren zijn gebaseerd op administratieve
gegevens (bijvoorbeeld aantal werklozen, aantal OCMW-steuntrekkers, ...). Deze gegevens zijn meestal beperkt tot de informatie die nuttig is voor de administratie die deze gegevens verzamelt. Het is echter moeilijk om op basis van deze gegevens een zicht te krijgen op de situatie van de volledige bevolking. Het is bijvoorbeeld meestal onmogelijk om de link te maken tussen gegevens over individuen en het huishouden waarin dit individu zich bevindt. Dankzij het datawarehouse is het mogelijk de verschillende administratieve gegevens te combineren en statistieken op te stellen die niet door één enkele instelling van sociale zekerheid kunnen worden berekend. Het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming behelst immers een samenwerkingsverband tussen verschillende instellingen voor sociale zekerheid (CIMIRe, het FAO, het FBZ, de KSZ, het NIC, de POD Maatschappelijke Integratie, de PDOS, het RIZIV, de RKW, het RSVZ, de RSZ, de RSZPPO, de RVA, de RVP en de VDAB/FOREM/Actiris/ADG). Het beoogt de koppeling van sociaal-economische gegevens afkomstig van deze instellingen van sociale zekerheid. Naarmate het aantal instellingen dat meewerkt in dit samenwerkingsverband toeneemt, omvatten de statistieken een steeds groter aandeel van de bevolking. In 2003 werden drie nieuwe populaties toegevoegd, met name de gepensioneerden, de kinderen die recht geven op kinderbijslag en de personen die een leefloon of financiële hulp ontvangen van het OCMW.

Het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn maakt gebruik van:

de basistoepassingen die regelmatig door de Kruispuntbank sociale zekerheid ter beschikking worden gesteld. Het gaat om een geheel van tabellen die een beeld geven van de Belgische arbeidsmarkt en de algemene socio-economische situatie van de bevolking (bijvoorbeeld voor de indicator betreffende het aantal volwassenen en kinderen in een huishouden zonder inkomen uit arbeid)

specifieke toepassingen op vraag van het Observatorium (bijvoorbeeld de gerechtigden op een verhoogde tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging)

Voor meer info, consulteer de website van de Kruispuntbank sociale zekerheid

Verder naar "EU-SILC"

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Opvolging van de armoede  
Gegevensbronnen  
Projecten  
Publicaties  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten