Nationale Gezondheidsenquête

De Gezondheidsenquête verzamelt naast informatie over de gezondheid van de bevolking ook socio-economische gegevens en informatie betreffende de maatschappelijke integratie en participatie. Aangezien de steekproef voor het Brussels Gewest voldoende groot is (3 000 huishoudens), levert deze enquête ook interessante welzijnsindicatoren voor het Brussels Gewest.

Voor meer info betreffende gezondheidsenquête verwijzen we naar de gegevensbronnen inzake gezondheid.

Terug naar "Arbeidskrachtenenquête"Verder naar "NAPIncl-indicatoren"

 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Opvolging van de armoede  
Gegevensbronnen  
Projecten  
Publicaties  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten