Informatie analyseren

Analyses

De gegevensbanken worden statistisch geanalyseerd.

Er worden ook ruimtelijkde analyses uitgevoerd waarbij de schaal (gemeentenwijken, statistische buurten) afhangt van de relevantie, de beschikbaarheid van de gegevens, de statistische beperkingen en de bescherming van de privacy.

Kwalitatieve analyses.


Integratie en interpretatie

We streven ernaar de complexiteit en de globaliteit van de Brusselse armoedesituatie te verduidelijken.

De analyseresultaten worden gekruist en met elkaar geconfronteerd: confrontatie van kwalitatieve en kwantitatieve gegevens, kruisen van gegevens uit verschillende bronnen, confrontatie met de bestaande literatuur.

Resultaten voor het Brussels Gewest worden zoveel mogelijk vergeleken met andere steden, de Belgische context en indien mogelijk ook internationaal.

Hypotheses bij de interpretatie van de resultaten worden zowel intern als met externe experten bediscussieerd.

De resultaten worden in een toegankelijke taal geformuleerd vooraleer ze worden verspreid.


Terug naar "Informatie verzamelen"Verder naar "Informatie verspreiden"

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Opvolging van de armoede  
Gegevensbronnen  
Projecten  
Publicaties  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten