Informatie verzamelen

Verschillende soorten informatie worden verzameld:

Kwantitatieve gegevens

geaggregeerde gegevens van private of publieke instellingen: verschillende instellingen voor Sociale Zekerheid, Kruispuntbank Sociale ZekerheidPOD Maatschappelijke Integratie, Actiris, Algemene Directie Statistiek en Economische informatie, enz.

geaggregeerde gegevens uit enquêtes met gewestelijke
representativiteit zoals de Arbeidskrachtenenquête, Gezondheidsenquête, EU-SILC  (beperkte representativiteit)

gegevens uit specifieke onderzoeken die door externe onderzoekers worden gevoerd, al dan niet in samenwerking met het Observatorium

anonieme individuele gegevens, exhaustief gecodeerd via de geboorte- en sterfteformulieren (in het kader van indicatoren voor sociale ongelijkheid  inzake gezondheid).


Kwalitatieve gegevens

gegevens afkomstig uit kwalitatief onderzoek

informatie via de expertise van organisaties en andere actoren op het terrein

contact met mensen in armoede (bv. via gespreksgroepen in het kader van het Brusselse armoederapport of in het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting).


Metadata

Informatie in verband met de gegevensverzameling en de kwaliteit van de gegevens uit de verschillende gegevensbronnen


Medewerking aan het ontwikkelen van nieuwe
gegevensontsluiting

Bijvoorbeeld via het project Datawarehouse OCMW, gebruikersgroep datawarehouse Arbeidsmarkt en sociale bescherming van de Kruispuntbank Sociale Zekerheid, werkgroep indicatoren van het NAPincl.

Verder naar "Informatie analyseren"

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Opvolging van de armoede  
Gegevensbronnen  
Projecten  
Publicaties  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten