Lopende Gezondheidsprojecten

In het kader van haar opdrachten, werkt het Observatorium momenteel aan de actualisatie van de perinatale gezondheidsindicatoren, de actualisering van de Gezondheidsindicatoren en de evaluatie van de Brusselse bevolkingsonderzoek naar borstkanker .

In het kader van de verbetering van de gegevensstroom van de statistische formulieren voor geboorte en dood en de implementatie van de elektronische geboorteaangifte, verleent het Observatorium actieve steun aan de verschillende gemeentelijk diensten van burgerlijkestand.

Een nieuwe opdracht betreffende het project "Brussel Gezond Stad" werd onlangs toevertrouwd aan het Observatorium. We zijn momenteel in een verkennende fase om te evalueren hoe dit project tot de ontwikkeling van het gezondheidsbeleid in het Brussels Gewest kan bijdragen.

Het Observatorium is een van de betalende opdrachtgevers van de Health Interview Survey waarvan de editie 2013 momenteel aan de gang is. De resultaten zullen beschikbaar zijn vanaf eind 2014.

Laatst bijgewerkt januari 2014

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Nieuwsbrief  
Projecten  
Lopende Gezondheidsprojecten  
Lopende projecten armoede  
Gerealiseerde projecten gezondheid  
Gerealiseerde projecten armoede