Dossier 2006/1: Welzijns- en gezondheidsatlas van Brussel-Hoofdstad

OPMERKING:
Er is een fout opgetreden bij de inkleuring van kaart 1-03, waardoor de bevolkingsdichtheid van sommige buurten niet goed werd weergegeven.
Indien u over een gedrukt exemplaar beschikt of de atlas hebt gedownload vóór 1/06/2007, kan u de verbeterde versie van de atlas of hoofdstuk 1 of enkel kaart 1-03 opnieuw downloaden.

Download de integrale tekst (34 MB) of download per hoofdstuk:

Inhoudstafel (0,1 MB)

Lijst tabellen, kaarten, figuren (0,1 MB)

Hoofdstuk 1: Inleiding (2,3 MB) - Erratum kaart 1-03 (0,1 MB)

Hoofdstuk 2: Leeswijzer (0,1 MB)

Hoofdstuk 3: Demografie (5,2 MB)

Hoofdstuk 4: Huisvesting en comfort van de huishoudens (4,2 MB)

Hoofdstuk 5: Inkomens (2,0 MB)

Hoofdstuk 6: Onderwijsniveau (1,4 MB)

Hoofdstuk 7: De arbeidsmarkt (2,2 MB)

Hoofdstuk 8: De woonomgeving (2,0 MB)

Hoofdstuk 9: Zelfgerapporteerde gezondheid (3,4 MB)

Bijlagen (2,1 MB)

Referentiekaarten (4,0 MB)

Cover (6,0 MB)

Perstekst

Atlas introduction (EN)

Dossier bestellen (gratis)


 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten