2012 - Jongeren in transitie, volwassenen in wording - thematisch rapport

Jongeren in transitie, volwassenen in wording - thematisch rapport 2012

Downloaden
Jongeren in transitie, volwassenen in wording - thematisch rapport - Brussels armoederapport 2012 (PDF)

ERRATA


Auteurs:

- Marion Englert, David Hercot, Sarah Luyten, Amandine Masuy,
  Annette Perdaens (Partie I)
- Xavier Briké, Yolande Verbist (Partie II)

Overzicht

In dit rapport staan verschillende facetten centraal van de realiteit van de Brusselse jongvolwassenen die in armoede leven. Er wordt ingezoomd op verschillende levensdomeinen en de manier waarop de transitie naar volwassenheid binnen deze domeinen plaatsvindt: een eigen inkomen krijgen, de eerste stappen op de arbeidsmarkt, autonoom gaan wonen, veranderingen in de gezinssituatie, stopzetten of net voortzetten van scholing en vorming, etc.

Het rapport verzamelt verschillende benaderingswijzen, zowel kwalitatief als kwantitatief, die bijdragen tot een beter begrip van de situatie van jongvolwassenen in Brussel die al te vaak in armoede leven. De participatieve benadering staat centraal waarbij het woord wordt gegeven aan de hulpverleners en de jongeren zelf. Naast hun stem wordt er ook via cijfermateriaal een algemeen beeld gevormd over de armoedeproblematiek bij Brusselse jongvolwassenen

Deel I “Jongeren in transitie…volwassenen in wording” is de thematische katern van het Brussels armoederapport, waarin door middel van cijfermateriaal, gesprekken met het terrein en de jongeren zelf, een beeld gevormd wordt van de Brusselse jongvolwassenen in transitie op verschillende levensdomeinen en hun risico op armoede.

Deel II “Meerderjarigheid, een gevreesde overgang” geef een samenvatting van een actieonderzoek uitgevoerd in 2012 door de diensten bijzondere jeugdzorg SOS Jeunes- Quartier Libre en Abaka.

Deel III “Gekruiste blikken”, is een verzameling van bijdragen over de problematiek van jongvolwassenen in armoede van diverse koepelorganisaties, observatoria en referentiecentra.

Laatst gewijzigd op 27/03/2015


 


 


 

 

 

 


 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten