Brussel, Gezond Stadsgewest van de WGO (BGS) Haalbaarheidsstudie
september 2013 - augustus 2014

Download
Rapport BGS - Haalbaarheidsstudie (september 2013-augustus 2014) (PDF)

Auteur:
Miguel Rwubu

Overzicht

Dit verslag heeft betrekking op de haalbaarheidsstudie over de toekomst van het project Brussel Gezonde Stad (BGS); het vormt de eerste fase van een heroriëntering na de integratie van het project binnen het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn (Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie).

De actoren van het gezondheids- en welzijnsveld die deelgenomen hebben aan de studie (verenigingsleven, administratie, ministeriële kabinetten) zijn het eens over verschillende punten: de noodzaak een globaal gezondheidsbeleid voor het Brussels Gewest uit te werken en sociale gezondheidsongelijkheden te bestrijden; de pertinentie om met het oog op een preventief gezondheidsbeleid in te spelen op de verschillende sociale gezondheidsdeterminanten; en tenslotte de pertinentie om een beroep te doen op een platform samengesteld uit actoren van het werkveld, enerzijds als intermediair voor de uitvoering van het beleid, anderzijds als bron van feedback over de vaststellingen die langs de gebruikerszijde gemaakt worden op het terrein.

Andere punten dienen nog verder verkend te worden: de piste om de inschrijving van gebruikers in een structuur van algemene eerstelijnszorg te bevorderen; de mogelijkheid om bestaande strategische plannen (voorbeeld: Gewestelijk Plan voor Duurzame Ontwikkeling) te analyseren vanuit het oogpunt van potentiële gezondheidseffecten; enz.

Het verslag sluit af met een voorstel tot functioneren: deze materies zouden meer bepaald behandeld kunnen worden in een interkabinettenwerkgroep (IKW) “gezondheid”, als onderdeel van een Interministeriële Conferentie (IMC) Sociaal-Gezondheid. BGS zou dan ingeschakeld kunnen worden als ondersteuning van deze IKW en bij de uitwerking van het Brussels Plan voor de Gezondheidszorg (BPG), dit in afstemming met de IMC en de interkabinettenwerkgroep “armoede”, net als het terreinplatform, in het bredere kader van een globale strategie “gezondheid-welzijn”.

Tenslotte zouden in het kader van BGS ook “ex ante” Health Impact Assessments (HIA) uitgevoerd kunnen worden op bepaalde beleidsstrategieën die momenteel in uitvoering zijn. Men zou hiervoor kunnen terugvallen op het methodologisch kader dat hiertoe ontwikkeld werd binnen de kern “beleid en beleidsevaluatie” van het Observatorium. “Ex post” HIA’s zouden eveneens relevant zijn. Deze zouden zich bijvoorbeeld kunnen richten op bestaande interventies op het terrein van de gezondheidspromotie, met het oog op een eventuele transfert van goede praktijken.

Dernière mise à jour le 17/03/2015

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten