2014 - Gekruiste Blikken

Gekruiste blikken 2014

Download
Gekruiste Blikken 2014 (PDF)

Bestellen
U kan een gratis papieren versie verkrijgen door een mail te sturen naar:: naouassar@ccc.irisnet.be

Overzicht

Dit document is een onderdeel van het Armoederapport 2014 en belicht het thema “Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest”.

De Gekruiste Blikken zijn externe bijdragen aan het Armoederapport. Het bevat bijdragen van Brusselse observatoria, referentiecentra en federaties van centra en diensten. De armoedeproblematiek bij vrouwen wordt belicht via verschillende sectoren of vanuit verschillende thema's: OCMW, Sociale diensten, Centra voor gezinsplanning, Schuldbemiddelingsdiensten, straathoekwerk met prostituees, alleenstaande moeders, vrouwelijke tewerkstelling in de welzijnssector, de (on)zichtbaarheid van thuisloze vrouwen, gender in onderzoek en beleid.

Het brusselse armoederapport bestaat uit 5 delen: de Welzijnsbarometer, het Thematisch rapport, de Gekruiste blikken, het Actieplan armoedebestrijding en de Synthese van het rondetafelgesprek.

Laatst gewijzigd op 26/02/2015 

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten