2014 - Thematisch rapport

Thematisch rapport 2014: Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest

Download
Thematisch Rapport 2014 (PDF)
Samenvatting van het thematisch Rapport 2014 (PDF)

Auteurs:
Laurence Noël, Sarah Luyten, Marion Englert, David Hercot, Murielle Deguerry, Alison Taylor, Melody Yannart

Bestellen
U kan een gratis papieren versie verkrijgen door een mail te sturen naar: naouassar@ccc.irisnet.be

Overzicht

Dit document is een onderdeel van het Armoederapport 2014 en belicht het thema “Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest”.

Bij het opstellen van het thematisch rapport wordt telkens gestreefd naar een optimale participatie van personen die persoonlijk of professioneel betrokken zijn in situaties van bestaansonzekerheid en armoede. Gesprekken met vrouwen in armoede, met professionelen maar ook cijfermateriaal en bestaande studies schetsen een beeld over de problematiek van armoede en bestaansonzekerheid bij vrouwen in het Brussels Gewest. Het rapport kent verschillende invalshoeken: de levensdomeinen (financiële situatie, activiteiten, opleiding en vorming, huisvesting en gezondheid); de levensloop en de sociale hulp; en enkele reflecties en visies van de betrokken vrouwen over gender en het beleid.

Het brusselse armoederapport bestaat uit 5 delen: de Welzijnsbarometer, het Thematisch rapport, de Gekruiste blikken, het Actieplan armoedebestrijding en de Synthese van het rondetafelgesprek.

Laatst gewijzigd op 29/06/2015

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten