Dossier 2015/1: Vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Dossier 2015/1: Vrouwen op de arbeidsmarkt in Brussel

Download
Dossier 2015/1: Vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (PDF)

! (niet beschikbaar in gedrukte versie)


Auteurs:
Marion Englert, Sharon Geczynski

Overzicht

Onderhavig document, dat het resultaat is van een samenwerking tussen het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad en het Brussels Observatorium voor de Werkgelegenheid, biedt meer specifieke informatie bij het verslag “Vrouwen, bestaansonzekerheid en armoede in het Brussels Gewest” dat door het Observatorium voor Gezondheid en Welzijn van Brussel-Hoofdstad (2015) werd gepubliceerd. Deze focus op vrouwen op de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gaat dieper in op bepaalde aspecten van laatstgenoemd verslag en geeft meer informatie m.b.t. dit specifieke thema.

Er bestaan grote ongelijkheden tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt. Deze genderongelijkheden zijn soms weinig zichtbaar a.d.h.v. de meest gebruikte indicatoren zoals de werkloosheidsgraad. Het lijkt dus bijzonder nuttig om een reeks van indicatoren voor te stellen die niet alleen verband houden met de deelname aan de arbeidsmarkt, maar die eveneens gelinkt zijn aan de kwaliteit van de ingevulde arbeidsplaatsen. Het doel van dit dossier is om voor het Brussels Gewest deze verschillende indicatoren uiteen te zetten en te bespreken vanuit genderperspectief.

Laatst gewijzigd op 3/06/2015

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten