Algemene context - Gezondheidsindicatoren 2016 - Brussels Gewest

Algemene context - Gezondheidsindicatoren 2016 - Brussels Gewest

Auteurs
Sarah MISSINNE, David HERCOT, Sarah LUYTEN,
Marion ENGLERT, Murielle DEGUERRY

Deze publicatie maakt deel uit van de Gezondheidsindicatoren

Overzicht

Gezondheid hangt nauw samen met een heleboel factoren. Naast de belangrijke rol van individuele biologische factoren, zoals erfelijkheid, geslacht en leeftijd, kan de leef-, werk- en woonsituatie van mensen de gezondheid sterk beïnvloeden. Het is daarom belangrijk om inzicht te hebben in de algemene leefcontext van de Brusselaars wanneer hun gezondheidstoestand wordt bestudeerd. In dit dossier worden een aantal belangrijke bevindingen beschreven. In de verschillende armoederapporten van het Observatorium, waaronder de barometer en de Welzijns-en gezondheidsatlas van Brussel-Hoofdstad, wordt dit thema uitvoerig beschreven.

De armoede-indicatoren tonen aan dat een groot aantal Brusselaars structureel in moeilijke socio-economische omstandigheden leeft. Sinds 2010 leeft ongeveer een derde van de Brusselse bevolking met een inkomen onder de armoederisicogrens. Ook de werkloosheidsgraad is hoog in het Brussels Gewest. Onder de actieve bevolking, is meer dan één op zes werkloos. Ook verliet meer dan één jongere op zeven de schoolbanken zonder een diploma van het hoger secundair onderwijs, wat hoger is dan in de rest van het land. Hoewel het aandeel mensen dat in sociaal moeilijke omstandigheden leeft hoger is dan in andere delen van het land, trekt het Gewest ook tal van hooggeschoolde personen aan.

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent scherpe geografische tegenstellingen in termen van socio-economische context. Dit wordt vastgesteld op de meeste kaarten die de socioéconomische situatie van het Gewest weergeven. Bijkomende uitdagingen zijn de sterke demografische groei, de multiculturaliteit en de vele verhuisbewegingen, zowel naar als weg van het Gewest.

Gelieve te verwijzen als

Missinne S., Hercot D., Luyten S., Englert M., Deguerry M.
Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest – Algemene Context. Observatorium voor Welzijn en Gezondheid van Brussel-hoofdstad, Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie. Brussel 2016

Depotnummer

D/2017/9334/36

Download deze publicatie

Gezondheidsindicatoren van het Brussels Gewest 2016 - Algemene Context

laatst gewijzigd op 09/02/2017

afdrukken
Home  
Nieuws  
Wie zijn wij?  
Brusselse context  
Gezondheid  
Armoede  
Indicatoren  
Publicaties  
Armoede  
Gezondheid  
Per jaar  
Per collectie  
Zoom op de gemeenten - editie 2016  
De nota's van het Observatorium  
Activiteitenverslagen  
Nieuwsbrief  
Projecten